ZMf zoekt nieuwe energieke bestuursleden

ZMf zoekt nieuwe energieke bestuursleden

Jong (van geest), energiek en zin om in ons bestuur verder te bouwen aan een ijzersterk fundament voor ZMf? Dan zijn we op zoek naar jou! ZMf werft twee nieuwe bestuursleden, één voor het Algemeen Bestuur en één voor het Dagelijks Bestuur van ZMf (penningmeester). We zijn benieuwd naar iedereen die nieuwsgierig is naar de vrijgekomen bestuursfuncties en denkt ons bestuur te kunnen versterken. Je hebt voor ons een extra pré als je graag vooruit kijkt en affiniteit hebt met, kennis van of ervaring met mariene ecologie (Deltawateren).

17 december 2020

Sterk voor een mooi en duurzaam Zeeland

Wij zijn ZMf, de Zeeuwse natuur- en milieufederatie. Wij maken ons sterk voor een mooi en duurzaam Zeeland. Dat betekent opkomen voor belangrijke en kwetsbare natuur, ook namens de bij ons aangesloten organisaties en leden. We bouwen aan de toekomst door nieuwe duurzame initiatieven aan te jagen en toe te werken naar een circulaire maatschappij. Onze kracht zit hem in het verbinden van mensen en ideeën om groene stappen voorwaarts te zetten. Je vindt ons middenin de Zeeuwse samenleving, met een open en integere houding.

Organisatie met een missie

Het verduurzamen van de samenleving en beschermen van de natuur en het milieu is een flinke klus. We werken aan strategische doelen die gericht zijn op drie pijlers, namelijk een duurzame samenleving, een gezonde leefomgeving en veerkrachtige ecosystemen. Samen vormen die een voorwaarde voor een mooi en duurzaam Zeeland. Ons werk valt uiteen in de thema’s Ruimtelijke Ordening & Landschap, Deltawateren, , Natuur, Biodiversiteit & Landbouw, Klimaat & Energie, Circulaire Economie & Duurzaamheid en Mens & Milieu.

Eigen stijl

We zijn onderdeel van het landelijke netwerk van De Natuur en Milieufederaties. Zo werken we slim en efficiënt samen over de provinciegrenzen heen. Bij dit landelijke netwerk zijn ruim duizend verschillende vrijwilligersorganisaties aangesloten. We kunnen een sterk ‘groen’ geluid laten horen, omdat we gesteund worden door onze sponsors en door een trouwe betrokken achterban van ruim 600 leden en bijna 30 lidorganisaties. Dat geeft ons een mate van onafhankelijkheid die we professioneel inzetten. ZMf onderscheidt zich met een heel eigen stijl. We werken altijd vanuit ons Tijdloos Kompas, waarin ons bestaansrecht staat en onze fundamentele principes. We zijn fel op plannen en activiteiten die voor de natuur en het milieu fundamenteel verkeerd zijn. Anderzijds denken we constructief mee met partijen die positieve stappen moeten of willen zetten richting verduurzaming en helpen we om die maatregelen concreet te maken.

Wat doet een bestuurslid van ZMf?

Het bestuur van ZMf helpt de organisatie op koers te blijven en bewaakt samen met het organisatieteam het beleid. In totaal bestaat het bestuur uit negen leden die door de leden en lidorganisaties van ZMf gekozen worden. Als bestuurslid breng je een eigen deskundigheid in. Misschien heb je ook specifieke ervaring in een beleidsonderwerp.

Naar het profiel van het bestuur

Maak kennis met de andere bestuursleden

Jouw reactie

Zie jij jezelf als ons nieuwe bestuurslid, stuur dan je reactie met je persoonlijke motivatie, achtergrond en CV voor maandag 1 februari 2021 per e-mail naar Lineke Keizer. Je ontvangt van ons dan zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging en een toelichting op het verdere verloop van de sollicitatieprocedure.

Je reactie insturen naar