ZMf vindt kernenergie niet dé oplossing

ZMf vindt kernenergie niet dé oplossing

Hoe zorgt Zeeland in de toekomst voor voldoende duurzame energie voor de hele samenleving én blijft ze een gezonde en mooie provincie? Hoe bouwen we aan een toekomstbestendig energiesysteem?

16 april 2020

De druk om met oplossingen te komen voor ons energievraagstuk én klimaatdoelen te halen is enorm. De tijd dringt, de kosten die de energietransitie met zich meebrengt zijn gigantisch en iedere euro kan maar 1 keer uitgegeven worden. Dat vraagt om slimme en verstandige keuzes. Allereerst efficiënter omgaan met
energie en besparen, van particulier tot de grote industrie. Vervolgens kiezen we voor kansrijke vormen van energie. Die een wezenlijke bijdrage leveren aan de energievoorziening, die duurzaam zijn en hernieuwbaar en natuurinclusief. Extra mooi is als ze ook sociale en economische voordelen hebben, zoals werkgelegenheid en verdienmodellen, ook voor burgers.

Potentie van zon en wind

Zonne- en windenergie hebben die potentie: er is volop zon en wind in Zeeland! Energie uit zon en wind worden in hoog tempo efficiënter er goedkoper₁, in tegenstelling tot energie uit kool en kernreactie₂. Dit maakt ook groene waterstof concurrerend t.o.v. grijze waterstof. Daarnaast worden wind- en zonneenergie drie keer sneller geïnstalleerd dan alle andere bronnen₃.

Geen wezenlijke rol voor kernenergie

Is er een rol voor kernenergie in een duurzame energietransitie? Wat ZMf betreft niet! Wat feiten op een rijtje

 • Kernenergie levert een hele kleine bijdrage aan de nationale elektriciteitsopwekking in vergelijking tot bijvoorbeeld de voorziene opschaling voor wind voor wind op zee tot 70 GW in 2050₄.
 • Kernenergie is veruit de duurste vorm van elektriciteit en is voor investeerders erg risicovol.
 • Het technische proces van kerncentrales schakelt traag en kunnen daardoor niet niet goed inspringen op vraag/aanbod situaties in de markt.
 • Radioactiviteit is gevaarlijk en een ongeval heeft desastreuze gevolgen voor een enorm gebied voor lange tijd. En hoe verstandig is het kerncentrales te
  bouwen onder zeeniveau met een stijgende zeespiegel?
 • Kernafval blijft heel lang radioactief. Dat legt een verantwoordelijkheid bij komende generaties, waarvan we de gevolgen niet van kunnen overzien.
 • Winning van uranium voor het kernreactieproces veroorzaakt ernstige milieuvervuiling en natuurschade in gebieden ver buiten Nederland.
 • Ontwikkeling van schonere en veiligere technieken, zoals thorium- en kernfusie-energie is nog onzeker en kost te veel tijd om de klimaatdoelstellingen van
  Parijs (EU in 2050 klimaatneutraal) te halen.

Wat dan wel

ZMf wil een energiesysteem waar we geen spijt van krijgen. Dat betaalbaar is, de huidige én toekomstige generaties dient en respect heeft voor
onze leefomgeving en natuur. Echte oplossingen vind je in: energiebesparing, hernieuwbare energiebronnen (zoals wind, zon, groene waterstof en waterkracht), innovatieve energie-opslag en brede samenwerking tussen energienetten.

Hoe dan?

Wind-, zonne- en getijde-energie is aanzienlijk minder milieubelastend en helpt CO2 te reduceren. Door opschaling op al bestaande of al aangewezen energieproductieplekken kunnen door deze en nieuwe technieken aan de toekomstige Zeeuwse energiebehoefte worden voldaan. Denk aan kleine windmolens vervangen door grotere, windparken op zee en zonne-energie op gepaste locaties op zowel land als water. Uiteraard moeten de grenzen van die opschaling streng worden bewaakt, zodat de samenleving deze kan blijven omarmen.

De 2 GW verbinding (IJmuiden Ver) van offshore windenergie bij Borsele biedt, mogelijk gekoppeld aan een waterstofcentrale, hele goede en duurzame kansen om de industrie te verduurzamen.

We ondersteunen de ontwikkeling van veelbelovende technologieën, zoals Blue Energy, aquathermie of innovatieve toepassingen van zonnepanelen, zoals in glas of asfalt.

 

₁ bron: https://www.ember-climate.org ₂ bron: https://www.ourworldindata.org ₃ bron: https://www.pv-magazine.com ₄ bron: https://www.rijksoverheid.nl

Vragen of tips?