ZMf vindt kernenergie niet dé oplossing

ZMf vindt kernenergie niet dé oplossing

Het tegengaan van klimaatontwrichting zit hem voor een belangrijk deel in CO2-reductie. Het is zaak om wereldwijd oplossingen te vinden voor de uitstoot van CO2 waarvan we, ook in de toekomst, geen spijt zullen hebben. Kernenergie in haar huidige vorm, is een maatregel waarvan we zeker in de toekomst spijt zullen hebben. En dat is wel degelijk nu onze zorg!

16 april 2020

Dit vinden wij

Kernenergie in haar huidige vorm is een no-go. Het is geen duurzame oplossing voor de energievoorziening van de toekomst. Binnen het scala aan technieken voor energieopwekking is kernenergie de laatste optie. Een sterk verouderde kerncentrale langer openhouden vinden wij ongewenst. ZMf legt de nadruk op duurzame energie.

Omdat…

  • Kernenergie niet in lijn ligt met ons tijdloze kompas. Dat stelt dat we niet meer en sneller stoffen uit de aarde in het milieu moeten brengen dan de natuur kan verwerken en er ook niet meer en sneller natuurvreemde stoffen in moeten brengen dan de natuur kan verwerken.
  • Kernenergie levensgevaarlijk is. Ondanks de grote veiligheidsmarges kan een ongeval desastreuze gevolgen hebben voor de nabije en verre omgeving over een hele lange periode.
  • Kernafval radioactief is en dat ook heel lang blijft en daardoor een grote bedreiging vormt voor de leefomgeving. Tot nu toe is nog onduidelijk of en hoe dat verwerkt kan worden. Daarmee nemen we een verantwoordelijkheid op ons die we, tot in de verre toekomst, niet kunnen overzien.
  • De brandstofwinning voor het kernreactieproces ernstige milieuvervuiling en natuurschade veroorzaakt in gebieden ver buiten Nederland.
  • Onderhoud van kerncentrales en de opslag van kernafval astronomisch veel geld kost, terwijl kernenergie een relatief kleine bijdrage levert aan de energieopwekking in Nederland.
  • Van nieuwe technieken, zoals thorium- en kernfusie-energie, de ontwikkeling ervan nog vele tientallen jaren zal duren.

Wat dan wel

Keuzes maken waar we geen spijt van krijgen!Allereerst energie besparen, vooral bij de industrie. Tegelijkertijd maximaal inzetten op hernieuwbare energie. Investeren in fundamenteel juiste innovaties als zon en wind en zoeken naar oplossingen die maximaal CO2 reduceren en ook veel sociale, milieu- én economische voordelen opleveren.

Hoe dan?

Wind-, zonne- en getijde-energie is aanzienlijk minder milieubelastend en helpt CO2 te reduceren. Door opschaling op al bestaande of al aangewezen energieproductieplekken kunnen door deze en nieuwe technieken aan de toekomstige Zeeuwse energiebehoefte worden voldaan. Denk aan kleine windmolens vervangen door grotere, windparken op zee en zonne-energie op gepaste locaties op zowel land als water. Uiteraard moeten de grenzen van die opschaling streng worden bewaakt, zodat de samenleving deze kan blijven omarmen.

De 2 GW verbinding (IJmuiden Ver) van offshore windenergie bij Borsele biedt, mogelijk gekoppeld aan een waterstofcentrale, hele goede en duurzame kansen om de industrie te verduurzamen.

We ondersteunen de ontwikkeling van veelbelovende technologieën, zoals Blue Energy, aquathermie of innovatieve toepassingen van zonnepanelen, zoals in glas of asfalt.

 

Vragen of tips?