ZMf stapt medio 2022 over op themabijeenkomsten

ZMf stapt medio 2022 over op themabijeenkomsten

De ledenvergaderingen en de regiobijeenkomsten zijn voor ZMf erg belangrijk om in contact te blijven met onze leden en lidorganisaties. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen zij met ons bespreken welke zorgen of opstekers zij hebben over de natuur in hun regio. Ze fungeren als onze antennes op lokaal niveau en houden ons scherp op ontwikkelingen. Wij op onze beurt kunnen hun vragen tijdens de bijeenkomsten beantwoorden en toelichting geven op de projecten of acties die we ondernemen voor de Zeeuwse natuur. We merken dat hier steeds meer behoefte naar is. Om verder te kunnen verdiepen per onderwerp of thema per bijeenkomst, willen we vanaf medio 2022 overstappen van regiobijeenkomsten op themabijeenkomsten.

21 februari 2022

Door per thema te gaan werken tijdens de bijeenkomsten kunnen we de beschikbare tijd benutten om op specifieke onderwerpen of thema’s echt de diepte in te gaan. Op die manier hopen we nog beter aan te kunnen sluiten op wat er leeft in onze provincie. Iedereen die geïnteresseerd is om meer te weten te komen of mee te kunnen praten over een thema is hier welkom. De themabijeenkomsten zullen we via al onze media kanalen aankondigen.

Dit voorjaar nog regiobijeenkomsten

Voor dit voorjaar staat al een aantal regiobijeenkomsten gepland en die gaan dan ook gewoon door! De overstap van regiobijeenkomsten op themabijeenkomsten zal pas vanaf medio 2022 worden gedaan. Speelt er bij jou in de regio op het gebied van natuur en milieu iets dat je zorgen baart of iets dat je juist positief opvalt en waarvoor meer aandacht mag komen? Kom dan meepraten en denken tijdens de regiobijeenkomsten van ZMf. In de agenda op onze website vind je alle data.

Omdat het nog onvoldoende zeker is dat we in de komende maanden weer fysieke bij elkaar mogen komen, zullen alle regiobijeenkomsten nog digitaal plaatsvinden. Je bent vrij om deel te nemen via de link die bij elke bijeenkomst is vermeld. Je hoeft je vooraf niet aan te melden. Had je je al aangemeld voor een van de bijeenkomsten, maak dan a.u.b. ook gebruik van de hierboven genoemde link per bijeenkomst in de agenda op onze website.

Graag tot ziens op een van de regiobijeenkomsten!

Tags: