ZMf staat voor kunstproject #7 van Rem van den Bosch

ZMf staat voor kunstproject #7 van Rem van den Bosch

Wat hebben 7 generaties na ons met ons te maken op dit moment? Alles! Want de keuzes die wij nu maken en de dingen die wij nu doen werken door voor de generaties na ons. ZMf is ervan overtuigd dat we daarom nu verstandig moeten kiezen en verantwoord te werk moeten gaan. Zodat de generaties van de toekomst ook aanspraak kunnen maken op een gezonde wereld met alle bronnen die zij nodig hebben.

4 februari 2020

Dit beginsel komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het vormt het fundament van het tijdloos kompas van ZMf op basis waarvan wij dagelijks werken. Het kompas geeft ons richting en perspectief om ons sterk te maken voor de natuur en het milieu van nu maar ook van de toekomst. Het kompas vraagt ons onszelf steeds opnieuw weer af te vragen: ‘Is dat wat je doet of kiest goed voor de generaties na jou?’

#7

En daar kwam ineens het maatschappelijk kunstproject #7 van Rem van den Bosch op ons pad. Kunstenaar en fotograaf Rem liet zich inspireren door het gedachtengoed van het Amerikaans inheemse indianenvolk Haudenosaunee. Dit volk draagt uit dat wij de wereld ‘slechts’ in bruikleen hebben. Ze gelooft dat we bij iedere politieke en maatschappelijke beslissing die we nemen, we moeten bedenken wat de consequenties ervan zullen zijn voor onze kinderen in de komende zeven generaties. De vraag ‘Is wat ik doe ook goed voor 7 generaties na mij?’ werd het uitgangspunt voor de foto’s die Rem van den Bosch maakte in het kader van zijn project. Tachtig Nederlandse jongeren uit het basis- en middelbaar onderwijs legde hij deze vraag voor. Hun antwoorden spreken boekdelen en zijn te zien in het visuele document van foto’s dat Rem van hen maakte.

Raakvlak

De centrale vraag van Rems project sluit direct aan bij de kernboodschap van ZMf, die luidt dat alles wat wij doen fundamenteel goed moet zijn voor de natuur en het milieu, nu en later. We voelen een sterk raakvlak met Rems #7 project en ZMf wil het dan ook helpen uitdragen, onder andere met de energie en inzet van de 7 jongeren van project Finding ROOTS, een project van Switch/ZB en ZMf. Zij hebben zich samen met ZMf directeur Ira von Harras en projectleiders Imke Elstak en Josephine Pawsey laten portretteren door Rem. De foto’s zijn onderdeel van de expositie van #7 die van begin februari tot eind maart te zien is bij COVRA.

Expositie #7

Voor de 50e keer is er expositie te zien bij COVRA. Voor deze editie werd de fototentoonstelling en documentaire #7 van Rem van den Bosch gekozen. Zijn werk is te zien van begin februari tot eind maart 2020. De opening van de expositie is op vrijdag 7 februari. Bekijk het programma van de opening en kom ook!

4 februari 2020

Interessante plek

COVRA is een interessante en goede plek voor de expositie van dit project vindt ZMf. De vraag ‘Is wat ik doe ook goed voor 7 generaties na mij?’ kan fungeren als een spiegel. ZMf wil iedereen uitdagen om zichzelf daarin eens eerlijk aan te kijken. Is ons handelen duurzaam over de generaties heen of kunnen we daar nog aan sleutelen en verbeteren?

Stel jezelf de vraag

ZMf wil jou ook uitdagen om jezelf af te vragen: ‘Is wat ik doe ook goed voor 7 generaties na mij?’ Zet jouw persoonlijke antwoord op Facebook en Instagram met een creatief beeld van jezelf, iemand anders of van iets waar je zorg voor wil dragen. Maak in dat beeld gebruik van het cijfer 7, in welke vorm dan ook. Gebruik in je post de hashtag #makeastandfortheenvironment
En…daag anderen uit dit ook te doen!

Tags: