ZMf leidt nieuwe Energieboswachters op voor meer biodiversiteit bij zon- en windparken

ZMf leidt nieuwe Energieboswachters op voor meer biodiversiteit bij zon- en windparken

Voor het tweede jaar werft ZMf deelnemers voor een training tot Energieboswachter. Deze Energieboswachter helpt mee om ervoor te zorgen dat duurzame energieprojecten zorgvuldig worden ingepast in het Zeeuwse landschap en dat daarbij een meerwaarde ontstaat voor lokale natuur en biodiversiteit. ZMf wil in totaal 10 Energieboswachters opleiden.

27 maart 2023

‘We staan op dit moment voor grote uitdagingen’, zegt Melissa Ernst, van ZMf. ‘De aarde warmt in rap tempo op en dat vraagt om een duurzame energieaanpak. In 2025 moeten alle omgevingsvergunningen zijn vergund voor grootschalige energieprojecten die moeten bijdragen aan het behalen van de Klimaatakkoord doelstelling voor hernieuwbare energie op land. Het aantal energieprojecten zal de komende jaren groeien. Sommige zon- en windplannen wringen echter met natuur- en landschapswaarden die óók bescherming nodig hebben.’

Bijdrage aan een groener Zeeland

De toekomstige Energieboswachters gaan helpen ervoor te zorgen dat zonneweides een bijdrage leveren aan een groener Zeeland. In twee maanden tijd (7 avonden) leren de Energieboswachters zon- en windprojecten te beoordelen op de effecten ervan op natuur en biodiversiteit. Hiermee krijgen ze handvatten om locaties voor zonneweides te beoordelen en bestemmingsplannen te interpreteren. Deze cursus is bedoeld voor energiecoöperaties, lokale burgerinitiatieven, dorpsbelangen en iedereen die actief is in een lokale natuur- en milieuorganisatie in Zeeland of een hart heeft voor natuur en duurzame energie.

10 Energieboswachters

Omdat de opgave groot is en er veel werk ligt, is het belangrijk om meerdere Energieboswachters te trainen. ‘Vorig jaar hebben we zeven personen opgeleid, dit jaar zetten we in op 10 energieboswachters! Na de training zijn de Energieboswachters in staat om mee te praten bij de ontwikkeling van zonneparken door projectontwikkelaars en gemeenten. ‘Op deze manier willen wij een positieve impact hebben op het landschap en de biodiversiteit.’

Niet alleen naar opbrengt per hectare kijken

Volgens Melissa Ernst is het momenteel nog niet makkelijk om financieel draagvlak te organiseren voor natuurinclusieve zonneweides. ‘Er wordt nu vooral gekeken naar de opbrengst per hectare. Hoe dichter de zonnepanelen bij elkaar staan, hoe efficiënter het is om energie op te wekken. Dit gaat ten koste van een gezonde bodem en natuur.’ En dat terwijl er juist zoveel kansen liggen om dat te kunnen combineren. Melissa Ernst vertelt verder: ‘Belangrijk is om vanaf het begin al waarden als biodiversiteit en bodem gezondheid mee te nemen in de plannen voor een energieproject. Ten eerste omdat we niet alleen te maken hebben met een klimaatcrisis, maar ook met een biodiversiteitscrisis. Plus, een gezondere en mooie leefomgeving is ook erg veel waard.’ Als ZMf roepen we gemeenten en provincie dan ook op om beleid te voeren dat meer gericht is op een natuurinclusieve energietransitie.

Energieboswachter worden

Ben je enthousiast en wil jij ook Energieboswachter worden? Meld je dan direct aan voor de training! Dat kan via het aanmeldformulier
Of ben je nieuwsgierig geworden, maar wil je nog meer informatie? Lees dan meer over de training in ons nieuwsbericht.

Tags:

Vragen?

Profiel Melissa Ernst

Melissa Ernst

Projectleider Energietransitie, Biodiversiteit, Landbouw