ZMf heeft impact!

ZMf heeft impact!

Het afgelopen jaar hebben de Natuur en Milieufederaties (NMF’s) 1.274 maatschappelijke initiatieven ondersteund, 204 bedrijven helpen verduurzamen en 123 concrete plannen voor beleidsuitvoering ontwikkeld. Deze en andere resultaten zijn terug te lezen in de Impactmeting 2019. Uit die meting blijkt duidelijk: ZMf heeft impact!

25 mei 2020

Bekijk de impact van ZMf

 

Om de impact van de NMF’s in kaart te brengen, voeren we jaarlijks in samenwerking met onderzoeksbureau Avance een impactmeting uit. Stakeholders leveren een belangrijke bijdrage aan het onderzoek. De impactmeting is toegepast op de drie hoofddoelen waar we ons voor inzetten: duurzame energie, circulaire economie en natuur & landbouw. Hierbij kijken we specifiek hoe we met onze activiteiten bijdragen aan de Sustainable Development Goals.

Mooie cijfers

Vast onderdeel van de impactmeting is een enquête onder de stakeholders over hun samenwerking met de NMF’s. Uit het onderzoek komt een positief beeld naar voren. Zo geven deze externe relaties een 8,3 voor onze rol als ondersteuner van maatschappelijke initiatieven. 82% van de onderzochte externe stakeholders op het gebied van circulaire economie is het eens met de stelling dat hun netwerk is vergroot door samenwerking met de NMF’s. Voor de rol als belangenbehartiger van natuur en milieu geven stakeholders ons een 8,1.

Casus: Regionale Energiestrategieën

Onderzoeksbureau Avance voerde ook dit jaar een kwalitatief onderzoek uit naar een specifieke casus. Dit keer analyseerde Avance onze impact als lid van de participatiecoalitie op de totstandkoming van Regionale Energiestrategieën (RES’en). Avance sprak hiervoor met negen stakeholders uit de energiesector, de overheid, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. De meeste respondenten geven aan dat de NMF’s dé partij zijn die de ‘participatieparagraaf’ moet concretiseren in de RES’en. Veel lokale overheden worstelen hiermee en hebben vragen over de invulling. Een respondent licht toe: “NMF heeft de antwoorden hierop klaar. Ze brengen veel kennis in over participatie en gaan daar slim in te werk.” Er is daarnaast veel waardering voor de bereidheid tot samenwerking, de proactieve houding, de expertise en het grote netwerk van de Natuur en Milieufederaties.

ZMf heeft impact!

Ook voor ZMf werd onder andere gemeten wat ons bereik is in de Zeeuwse samenleving en daarbuiten, hoeveel betrokkenheid we onder onze achterban creëren, met welke vragen we worden benaderd vanuit de achterban en partners, welke invloed we hebben op beleidsvoering en projectuitvoering en welke rol we daarbij spelen. We kregen veel complimenten en een paar aanraders. De meting voor ZMf gaf een heel positief beeld, ZMf heeft namelijk impact! Daar zijn we erg trots op. Een enorme stimulans om ons onverminderd in te blijven zetten voor een groen en duurzaam Zeeland.