ZMf dringt aan op zoeken van alternatief voor geplande bomenkap N668

ZMf dringt aan op zoeken van alternatief voor geplande bomenkap N668

ZMf deed onlangs navraag bij Provincie Zeeland over de voorgenomen plannen om 226 gezonde bomen te kappen langs de doorgaande weg (N668) tussen ‘s-Heer Hendrikskinderen en Wolphaartsdijk. Ook stuurden we een brief aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten om blijk te geven van onze zorgen over deze plannen.

21 november 2022

Vanuit de Zeeuwse samenleving is veel reactie gekomen op de kapplannen; inwoners en politieke partijen zijn bezorgd en zelfs verontwaardigd. ZMf is dan ook blij dat de Provincie gehoor geeft aan dit geluid en de kap heroverweegt. ZMf onderstreept de waarde van de bomen, zeker ook op die specifieke plek in het landschap, en moedigt de provincie aan om een alternatief te zoeken voor de kap.

Het kappen van bomen ligt altijd gevoelig, niet alleen bij ZMf, maar ook bij de Zeeuwse bevolking in het algemeen. Zeker in deze tijden waarin we met onze neus op de feiten worden gedrukt van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Dan is bomen kappen het laatste wat je doet zou je denken. En dat is precies waar we toe oproepen: zoek een alternatief voor de kap zodat de honderden bomen behouden kunnen blijven. De bomen zijn van grote waarde voor het vastleggen van CO₂, het zuiveren van de lucht, het tegengaan van hitte en het vasthouden van water in droge tijden. Ze bieden vogels, insecten en vleermuizen een schuilplek en voedsel en hebben bovendien een esthetische waarde in het karakteristieke Zeeuwse landschap. Natuurlijk begrijpen we dat de veiligheid van onze wegen gewaarborgd moet zijn. Toch denken we dat er goede alternatieven zijn voor de kap, bijvoorbeeld door de maximum snelheid van de weg omlaag te brengen. Daarom volgen we de heroverweging met belangstelling.

Naar de brief

Tags: