ZMf brengt trainingsprogramma Conflict Transformatie naar Zeeland

ZMf brengt trainingsprogramma Conflict Transformatie naar Zeeland

ZMf weet als geen ander hoe belangrijk het is om over conflicten heen te kunnen kijken. Alleen in verbinding met elkaar kom je verder, zeker als het gaat om het vinden van oplossingen voor het klimaatprobleem, ook in Zeeland. Hoe kun je ondanks meningsverschillen toch samen bouwen aan een schonere en eerlijke toekomst? Zeeland is gebaat bij mensen die weten hoe je dat doet, om zo impasses te helpen doorbreken. Daarom brengt ZMf begin juni 2023 het internationale trainingsprogramma Conflict Transformation naar Zeeland!

17 mei 2023

De training Conflict Transformation is bedoeld voor personen die nu of in de toekomst een sleutelpositie hebben in onze Zeeuwse samenleving en die willen helpen belangrijke veranderingen teweeg te brengen voor die samenleving. Het programma biedt een systemische benadering van hoe je om kunt leren gaan met conflicten zonder de verbinding te verliezen met elkaar en met jezelf. In een mix van theorie, dialoog en praktijk over de onderliggende processen van conflict transformatie leren deelnemers vaardigheden om op constructieve en creatieve manier met conflicten om te gaan. Naast dat het de cursisten waardevolle persoonlijke inzichten geeft, heeft ZMf nog een collectief doel voor ogen, namelijk: samen constructief werken aan een gezonde leefomgeving, aan een mooie toekomstbestendige provincie.

Conflict niet langer een obstakel

Tijdens de tweedaagse Engelstalige training leren cursusleiders Ben Yeger en Milly Sinclair van Moving Conflicts de cursisten onder andere hoe ze conflicten kunnen ‘lezen’ om de essentiële boodschap eruit te halen. Een andere vaardigheid waaraan gewerkt wordt is hoe conflict niet langer als een obstakel kan worden gezien, maar als een kans voor ontwikkelingen en innovatie. Hoe creatief kan worden omgegaan met verschillende visies en belangen, zodat gezamenlijk gedragen oplossingen kunnen worden gevonden. Daarnaast geeft de cursus meer inzicht in persoonlijke triggers die voor conflict zorgen en hoe die de relatie met anderen beïnvloedt. Deelnemers leren onder andere welke keuzes er te maken zijn in hoe ze reageren in conflictsituaties, hoe ze settingen creëren waarin mensen zich veilig voelen om te praten over hun bezwaren en hoe ze van afbraak naar opbouw, voortgang en samenwerking komen.

Bijdragen naar draagkracht

ZMf vindt het belangrijk dat er minder polarisatie komt en juist meer verbinding in de hele Zeeuwse samenleving. Een nauwere samenwerking over de hele linie van de maatschappij, tussen overheid, inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen komt Zeeland ten goede. Daarom wil ZMf deze training aan zoveel mogelijk mensen in Zeeland aanbieden, in meerdere rondes. Om dat te kunnen realiseren vragen we deelnemers te betalen naar draagkracht. Daarmee geven we ook wildcards aan mensen met een minder grote portemonnee. Voor de eerste editie van de training nodigde ZMf persoonlijk deelnemers uit.

Tags:

Stel je vragen of geef tips