Zienswijze ZMf op wijziging luchthavenbesluit Vliegveld Midden-Zeeland

Zienswijze ZMf op wijziging luchthavenbesluit Vliegveld Midden-Zeeland

Provincie Zeeland publiceerde in december vorig jaar het ontwerpbesluit tot het wijzigen van de Verordening Luchthavenbesluit Midden-Zeeland om meer helikopterbewegingen mogelijk te maken op het vliegveld. Deze zijn, volgens de Provincie, noodzakelijk voor onderhoud en beheer van de windmolenparken. Vliegveld Midden-Zeeland is de enige locatie die nu al geschikt is voor deze dienst.

4 februari 2020

ZMf begrijpt de keuze van de provincie voor Vliegveld Midden-Zeeland en we zien ook in dat extra helikopterbewegingen nodig zijn voor de aanleg en het onderhoud van de windmolenparken. Maar we hebben wel moeite met de wijze waarop de Provincie de omzetting regelt van 3.200 vliegtuigbewegingen naar helikopterbewegingen. Met dit besluit verandert de status van het vliegveld mogelijk van een recreatief vliegveld in een commercieel vliegveld. En dit kan een grote negatieve invloed hebben op de leefomgeving rondom het vliegveld.

Evaluatiemomenten zijn nodig

ZMf vraagt daarom al sinds lange tijd om goede evaluatiemomenten in te bouwen in de besluitvorming en om een degelijke analyse met betrekking tot alle milieueffecten in dit traject. Alleen dan kunnen we geluidshinder en negatieve gezondheidseffecten beperken en voorkomen. Daar is een constructieve en proactieve houding voor nodig van alle partijen; van Provincie tot ondernemers en piloten die bij het vliegveld betrokken zijn.

Hoe dan wel

We stellen een aantal wijzigingen voor op het ontwerpbesluit, zoals een evaluatiemoment bij 2.000 vluchten, invoering van actieve begeleiding en extra handhavingspunten. Daarnaast zien we kansen in een nieuwe indeling van het luchtruim om samen te werken aan een goed gereguleerd luchtruim in Zeeland.

Lees de volledige Zienswijze ZMf op wijziging luchthavenbesluit Vliegveld Midden-Zeeland

Tags: