Zienswijze ZMf ontwerpbestemmingsplan Camping De Paardekreek

Zienswijze ZMf ontwerpbestemmingsplan Camping De Paardekreek

Haaks op de oever, op het smalste deel van het Veerse Meer moet volgens het ontwerpbestemmingsplan voor Camping de Paardekreek een steiger met watersuites komen; een barrière van vier en een halve meter hoog. Een ingrijpende verandering in het uitzicht op en vanaf het water, vindt ZMf.

4 februari 2020

Een ingrijpen dat niet past bij de weidsheid en openheid van het waterrijk landschap rondom het Veerse Meer. Des te meer omdat de camping ook in een Natura 2000-gebied en (in de onmiddellijke nabijheid van) het Natuurnetwerk Zeeland ligt.

Wachten op Veerse Meervisie

De ontwerpplannen voor Camping de Paardekreek zouden een belangrijke en ingrijpende verandering inhouden voor de authentieke natuurlijke en weidse beleving aan en op het Veerse Meer. Het ontwerpbestemmingsplan schiet op essentiële onderdelen tekort, zoals op een goede borging van o.a. landschapskwaliteit, duurzaam & circulair bouwen, voorkomen van permanente bebouwing en een goede onderbouwing in relatie tot het ontwikkelkader van de Provinciale Verordening. Bovendien zouden overhaaste toezeggingen op dit vlak andere ongewenste ontwikkelingen in de hand kunnen werken. Daarom vragen we Gemeente Noord-Beveland dringend het huidige plan te heroverwegen en in ieder geval te wachten op een gezamenlijke visie voor het Veerse Meer.

Lees hier de volledige Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Camping De Paardekreek.

Tags: