Zeeuwse Postcoderoosprojecten in versnelling

Zeeuwse Postcoderoosprojecten in versnelling

Dit jaar zijn er al zes aanvragen bij het Zeeuws Klimaatfonds ingediend voor ondersteuning van de realisering van een postcoderoosproject. Daarvan zijn er inmiddels al drie gerealiseerd; dat wil zeggen dat de panelen op het dak liggen en stroom leveren aan het net. In de tweede helft van 2019 waren dat er zeven, al zijn die nog niet allemaal afgerond. Dat brengt de tussenstand op 13, terwijl de lat op 30-35 projecten ligt, te realiseren voor medio 2021. Nieuw is de realisering van twee projecten op Tholen, en er loopt op het eiland nog een initiatief voor een derde project.

7 mei 2020

De doorlooptijd van postcoderoosprojecten is soms langer dan negen maanden. Dat geeft aan dat het realiseren van een postcoderoosproject geen sinecure is. En het lijkt wel of het steeds complexer wordt; de eisen van banken en verzekeraars spelen hierin zeker mee. Zonder goed advies en professionele ondersteuning is het nauwelijks mogelijk dit type burgerinitiatieven tot een goed einde te brengen. Daar proberen we met het project ‘Postcoderoos in Versnelling’ zo goed mogelijk op in te spelen.

Daarbij maken we in de praktijk een onderscheid tussen ‘oprichtingskosten’ en een financiële bijdrage vanuit het CO2-compensatiefonds van het Zeeuws Klimaatfonds. Die laatste bedraagt € 50 per geïnstalleerde kilowatt piek. Dat betekent dat een project van bijvoorbeeld 75.000 Wp (bv 220 panelen van 340 Wp) een bijdrage kan ontvangen van € 3.750. Daarnaast hebben we financiële ruimte voor ondersteuning en advies en voor de bijkomende kosten voor bijvoorbeeld verzekering, notaris en communicatie. Die bijdrage kan per project oplopen tot maximaal € 3.500. Deze bijdrage is mogelijk geworden door een subsidie van de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen aan het Zeeuws Klimaatfonds.

Mede door deze stimulerende maatregelen gaat het in Zeeland relatief goed met de ontwikkeling van postcoderoosprojecten. Die lijn willen we graag doorzetten, maar we blijven natuurlijk ten allen tijde afhankelijk van nieuwe initiatieven van Zeeuwse burgers. Dat kunnen overigens ook dakeigenaren zijn.

Klik hier voor meer informatie of neem contact op via info@zeeuwsklimaatfonds.nl

Tags: