Zeeuwse Boeren & Buren aan de slag met natuur

Zeeuwse Boeren & Buren aan de slag met natuur

Op 14 december 2023 hebben 24 coalities van boeren en buren in hun provincie, ook in Zeeland samen met de ZMf, het nieuwe programma ‘Boer&Buur met Natuur’ afgetrapt. Tijdens de startbijeenkomst gingen zij met elkaar in gesprek over hun doelen en de stappen die nodig zijn om die te bereiken. Het project ’Boer&Buur met Natuur’ ondersteunt boeren en buren bij de omslag naar natuurinclusieve landbouw via kennis en door het wegnemen van belemmeringen.

22 januari 2024

In de komende 3,5 jaar werken de coalities aan uiteenlopende onderwerpen die onder andere bijdragen aan meer biodiversiteit, circulair grondstofgebruik en gezond & diervriendelijk voedsel. In Zeeland zijn dit coalitie Voedselboerderij Kloetse Velden van Schouwen Duiveland, en coalitie HZ University of Applied Sciences i.s.m. met biologisch landbouwbedrijf Meulwaeter, Land Van Ons, CSA Planthalia en Voedselbos Langelaere.

Doel van de Zeeuwse coalities

Het doel van de coalitie Kloetse Velden is het opzetten van een voedselcoöperatie met een eigen tuinderij en samenwerken met andere biologische boeren van het eiland, met als ultiem doel een sociale onderneming die het hele eiland zelfvoorzienend heeft gemaakt op gebied van lokaal biologisch geteeld voedsel voor alle burgers en ondernemers.

Het doel van de coalitie waar HZ de spil is, is zoveel mogelijk lokaal, biologische producten inkopen, en bij voorkeur ook vegetarisch en van het seizoen.

Belangrijke conclusie van de bijeenkomst was dat dit een eerste kennismaking is, en dat het zoeken naar gezamenlijke doelen en de aanpak nog extra aandacht vraagt. Maar de wil om aan de slag te gaan was zeker aanwezig, wat resulteerde in de ondertekening van twee samenwerkingsintenties. Ook is er de wens om elkaar beter te leren kennen. De uitnodiging van biologisch bedrijf Meulwaeter om de volgende afspraak bij hen te plannen, en kennis te maken met hun biologische webwinkel De Grote Verleiding werd dan ook met enthousiasme ontvangen.

Doel van ‘Boer&Buur met Natuur’

Het hoofddoel van het programma is om groene boeren en actieve burgers dichter bij elkaar te brengen in hun provincie en samen te bewegen naar een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem. De deelnemers maken gezamenlijk een projectplan, bepalen zelf hoe de samenwerking eruitziet en welke aanvullende kennis zij willen inzetten; van collega-boeren, adviseurs of de deelnemende netwerkpartijen, zoals Natuur- en Milieufederaties, maar ook bijvoorbeeld Caring Farmers en Herenboeren die al veel ervaring hebben opgedaan met omschakeling.

Het programma Boer&Buur met Natuur wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij met een schenking van 2 miljoen euro. Dit om de positieve energie bij boeren en de samenleving, onder meer vertaald in het Groenboerenplan, zo goed mogelijk te benutten.

Tags: