Werkconferentie Zuidwestelijke Delta over een klimaatrobuuste delta

Werkconferentie Zuidwestelijke Delta over een klimaatrobuuste delta

Zeeland ervaart steeds vaker de gevolgen van klimaatverandering, bijvoorbeeld de zoetwaterproblematiek en de discussie over hoe om te gaan met de waterveiligheid. Daarom organiseerde Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta een werkconferentie over een klimaatrobuuste Zuidwestelijke Delta.

15 juli 2021

Naar een klimaatrobuuste delta

In de afgelopen paar jaar hebben verschillende stakeholders bijgedragen aan de gebiedsagenda 2050 ZWD. Daarin staan een vijftal handelingsperspectieven voor een klimaatrobuuste Zuidwestelijke Delta beschreven. Daarmee wordt bedoeld dat onze delta bestand is tegen de ontwikkelingen en gevolgen van een veranderend klimaat. De handelingsperspectieven in de gebiedsagenda waren een belangrijk onderdeel van de Werkconferentie Zuidwestelijke delta, die op 30 juni werd georganiseerd, mede door ZMf.

Mascha werkconferentie ZWD_Ira von Harras

Prominente plaats voor natuur

ZMf was stevig vertegenwoordigd bij de organisatie, met directeur Ira von Harras als panellid, organisator van de werksessie Verbonden, gezonde zeearmen en betrokken bij de werksessie Dynamische dijkzones. Hoe om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering, wat is de rol van de mens daarin, maar ook wat kan de natuur daarin voor ons betekenen? Deze onderwerpen kwamen onder andere aan bod. Er is van oudsher veel industriële activiteit te vinden in de Zuidwestelijk delta en er zijn grote havens gevestigd. En er is ook een sterke wisselwerking met de ecologie in het gebied. Dat motiveert waarom natuur een prominente plaats hoort te krijgen in alle nieuwe ontwikkelingen.

Een indruk van de werkconferentie

Kennisdag 23 september

Er staat alweer een nieuwe online themabijeenkomst van Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta gepland op donderdag 23 september 2021, van 9.00 – 13.00 uur. Het thema is ‘Leven onder water’. ZMf zal hieraan ook weer een bijdrage leveren, onder andere met de presentatie Ruimte voor Onderwaternatuur op kunstmatige harde substraten.
Kijk voor meer informatie op www.zwdelta.nl 

Meld je aan!

 

Tags: