Webinar Postcoderoos en de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

Webinar Postcoderoos en de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

ESP Zeeland (Zeeuws klimaatfonds, Zeeuwind en ZMf) en Zonne Collectief Zeeland organiseren een webinar voor iedereen die meer willen weten over de oprichting van of deelname aan een ‘postcoderoosproject nieuwe stijl’. Het online webinar vindt plaats op dinsdagavond 11 mei 2021 van 19.30 – 21.00 uur.

14 april 2021

Aan de hand van presentaties zullen we ingaan op de belangrijkste aspecten en aandachtspunten bij het realiseren van een postcoderoosproject onder de nieuwe subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking ofwel SCE-regeling. Daarbij besteden we aandacht aan de praktische kanten, wat komt er allemaal bij kijken bij het opzetten van een postcoderoosproject en komen we met rekenvoorbeelden. We gaan in op de aanvraagprocedure bij de RVO en de ondersteuning die je van ons kunt krijgen bij het opzetten of deelnemen aan een project.

Postcoderoos op nieuwe leest

Per 1 april is de Postcoderoosregeling op nieuwe lees geschoeid. Wie nu nog een project wil realiseren moet gebruik maken van een nieuwe subsidieregeling van de overheid: de SCE. De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) vervangt de oude regeling, waarmee in de afgelopen vier jaar in Zeeland zo’n 30 projecten tot stand zijn gekomen. De eerste aanvragen voor de nieuwe regeling zijn in de eerste week van april ingediend bij de RVO. Een postcoderoosproject is een van de weinige projecttypen waarbij burgers actief kunnen deelnemen aan een lokaal burgerinitiatief voor de productie van duurzame energie. De projecten die in Zeeland gerealiseerd zijn hebben bijna allemaal een projectgrootte van 60- 75.000 Wp. Dat betekent in de praktijk dat er steeds zo’n 200 -250 zonnepanelen op één gezamenlijk dak zijn geplaatst, meestal van een bedrijfsgebouw of een landbouwschuur. Gemiddeld schreven 20-25 deelnemers (vooral particulieren met een kleinverbruikersaansluiting) in op een project. De participatie van elke deelnemers gaat daarbij tot 90-100% van hun eigen stroomgebruik thuis, met een maximum van 10.000 kWh.

Verschillen

Onder de oude regeling was en is er sprake van een directe relatie tussen de stroom van het gezamenlijk zonnedak en de stroom die je thuis geleverd krijgt. Deelnemers krijgen vanaf de start 15 jaar lang korting op de energiebelasting op de geleverde elektriciteit. Dat is op dit moment zo’n 12 cent per kWh. Daarnaast levert de verkoop van stroom aan het net ook nog eens rond 5 cent op, waardoor de totale opbrengst op zo’n 17 cent per kWh uitkomt. Deze regeling blijft gelden voor projecten die onder de oude regeling zijn gerealiseerd. De looptijd van postcoderoosprojecten is en blijft 15 jaar.

In de nieuwe regeling is de band met het eigen stroomverbruik van de deelnemers doorgeknipt. Het lijkt daardoor meer op een gewone investering in een zonne-energieproject in de buurt. Dat maakt de doelgroep ook groter. Zo kun je ook meedoen als je eigen dak al vol ligt met zonnepanelen. De subsidie die de overheid geeft én de verkoop van de geleverde stroom aan een energiebedrijf vormen nu de inkomsten van het project. Dat levert voor projecten die nu van start gaan een prijs op van 14,6 per kWh. (Dit geldt voor projecten tot circa 75.000 Wp op een kleinverbruikersaansluiting) Dat is minder dan onder de oude regeling, maar daar staat tegenover dat de totale projectenkosten wel gedaald zijn omdat zonnepanelen steeds goedkoper zijn geworden.

Nog steeds interessant!

Wij (de partners in het ESP en het Zonne Collectief Zeeland) hebben afgelopen maanden de ontwikkelingen rondom de nieuwe regeling nauwlettend gevolgd en hebben het nodige rekenwerk verricht. We zijn van mening dat de postcoderoosregeling nog steeds interessant is voor burgers die een bijdrage willen leveren aan de regionale energietransitie. Om de businesscase aantrekkelijk te maken voor burger-investeerders is een bijdrage van het Zeeuws Klimaatfonds aan de projectkosten voorlopig nog wel heel belangrijk. Het fonds heeft aangekondigd voorlopig door te gaan met de financiële steun aan de Zeeuwse postcoderoosprojecten. Om belangstellenden voor nieuwe postcoderoosprojecten te informeren organiseren we dus op dinsdag 11 mei een webinar over dit onderwerp.

Meer info en aanmelden

Je kan je hier gratis aanmelden aan dit webinar. Een dag voor het webinar krijg je van ons een link doorgestuurd om als deelnemer in te loggen op het webinar. Tijdens en na het webinar kan je vragen stellen via de chatbox en e-mail.
Heeft u vooraf al vragen; stuur dan een mail aan info@zeeuwsklimaatfonds.nl 

Tags: