Waterschap Scheldestromen schenkt 4 bomen per school

Waterschap Scheldestromen schenkt 4 bomen per school

Alle 20 scholen die zich hebben aangemeld voor de Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen, ontvangen 4 bomen om hun schoolplein groener te maken van waterschap Scheldestromen, ZMf en Stichting Landschapsbeheer Zeeland in kader van Plan Boom. Dit jaar zijn zij nieuwe partners van IVN Natuureducatie, waarbij er samen wordt gewerkt aan de Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen. Van de 20 aanmeldingen krijgen 7 scholen subsidie om hun grijze tegelplein groener te maken. Omdat er dit jaar 13 scholen niet in aanmerking kwamen voor de subsidie, schenken waterschap Scheldestromen en Plan Boom alsnog 4 bomen per school.

19 april 2021

Tijdens de kick-off van de Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen, werd er enthousiast gejoeld door de leerkrachten van de scholen bij de bekendmaking van deze groene verrassing. Marien Weststrate, dagelijks bestuurder van het waterschap: “Met het planten van deze bomen wil het waterschap een stapje richting de klimaatdoelen zetten. De bomen staan niet alleen mooi, maar leveren een bijdrage aan een betere luchtkwaliteit en bieden de leerlingen schaduw op warme dagen.”

Plan Boom

Het doel van Plan Boom is om de komende vier jaar in Nederland 10 miljoen bomen aan te planten in tuinen, bermen, plantsoenen, op bedrijventerreinen en in het buitengebied. In Zeeland streeft ZMf en Stichting Landschapsbeheer Zeeland om 380.000 bomen te planten, voor elke Zeeuw een boom.

Tags: