Wat vind jij van de Zeeuwse Omgevingsvisie?

Wat vind jij van de Zeeuwse Omgevingsvisie?

De Zeeuwse Omgevingsvisie is in de maak. Er ligt inmiddels een conceptversie die op dit moment, middels een achterbanraadpleging, ter beoordeling ligt bij de achterban van alle partijen die bij het tot stand komen ervan betrokken zijn. De Omgevingsvisie vloeit voort uit de Omgevingswet en moet een strategisch instrument worden voor de koersbepaling van Zeeland tot 2050. Het doel is een duidelijk kader te geven voor iedereen die iets doet of van plan is te gaan doen waarbij gebruik wordt gemaakt van de omgeving. Laat ons weten wat jij van de Zeeuwse Omgevingsvisie vindt! Vul onze korte enquête in.

22 februari 2021

Ga direct naar de enquête

 

Omgevingswet

De Omgevingswet die officieel op 1 januari 2021 ingevoerd zou worden, is uitgesteld, onder andere vanwege de huidige omstandigheden rondom het COVID-19 virus. Deze wet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water en moet bestaande regelgeving op rijksniveau drastisch vereenvoudigen. Iedere provincie moet met de Omgevingswet een eigen visie op het gebruik van haar ruimte hebben, voor Zeeland is dat de Zeeuwse Omgevingsvisie. Op haar beurt is de Zeeuwse Omgevingsvisie weer het kader voor de gemeentelijke Omgevingsvisies. Deze zullen tussen 2021 en 2024 van kracht worden.

Achterbanraadpleging

Inmiddels is er een voorontwerp van de Zeeuwse Omgevingsvisie, die mede door netwerkpartners uit alle lagen van de Zeeuwse samenleving, is opgesteld. Het huidige voorontwerp wordt aan de achterban van alle partners voorgelegd. Met de achterbanraadpleging worden de laatste puntjes op de ‘i’ gezet voordat de visie de officiële inspraakprocedure ingaat. Als de achterban zich kan vinden in het voorontwerp zal de kans op breed draagvlak in Zeeland het grootst zijn. De achterbanraadpleging loopt voor partners van 14 januari t/m 26 maart 2021. Voor gemeenten loopt deze van 14 januari t/m 21 april 2021.

ZMf en NatuurMonumenten willen graag bij je nagaan hoe je over een aantal belangrijke thema’s uit de Zeeuwse Omgevingsvisie denkt. Met een duidelijk beeld daarvan kunnen we krachtiger reageren op het concept van deze visie. Daarom maakten we een korte enquête waar jij heel snel jouw mening kunt geven op de belangrijkste thema’s uit de Zeeuwse Omgevingsvisie.

Ga naar de enquête

 

Zelf reageren

Toch liever zelf reageren op de omgevingsvisie bij de provincie Zeeland? Dat kan via deze link.

 

Tags: