Wantij: Op zoek naar de balans

Wantij: Op zoek naar de balans

De één zegt ‘hoe meer toeristen in Zeeland hoe liever’, de ander is ‘blij dat ze weg zijn.’ De eerste roept ‘ze houden voorzieningen in stand en brengen werkgelegenheid en economische voorspoed’, terwijl de tweede moppert over ‘drukte, verstening van natuurgebieden en verlies van biodiversiteit.’

10 juli 2021

LET OP: RECTIFICATIE
Op pagina 11 van Wantij Op zoek naar de balans staat een tekst over de Paardekreek in Kortgene. Hier wordt per abuis gesproken over een pier van 250 meter. De Paardekreek Kortgene is echter voornemens om 2 pieren van 50 meter aan te leggen.

 

De Zeeuwen – en daarmee de Zeeuwse overheden – worstelen al decennia met het toerisme in hun provincie. Sinds de jaren ‘60 van de vorige eeuw is het massatoerisme op gang gekomen en lijkt niet meer te stuiten. Waar is de balans? Die vraag wordt gesteld in Wantij, het ledenblad van ZMf. Een reportage uit West-Zeeuws-Vlaanderen waar bewoners strijden voor de leefbaarheid van hun dorpen. In Vlissingen komen inwoners in het geweer tegen de mogelijke bebouwing van het Nollebos. Waar blijft de visie op het Veerse Meer waar nog altijd de druk van nieuwe recreatieparken dreigt?

Maar er zijn ook positieve geluiden: recreatieondernemers die hun camping vergroenen en hun gasten ‘het buitengevoel’ willen geven, die met passie en enthousiasme aan duurzaamheid werken. Voorbeelden daarvan uit Retranchement, Oostkapelle en Tholen. Wantij besluit met tien tips om de verblijfsrecreatie in Zeeland te verduurzamen en te vergroenen.

Lees de nieuwste Wantij

Tags: