Zoeken naar gedragen keuzes bij uiteenlopende belangen

Zoeken naar gedragen keuzes bij uiteenlopende belangen

Tijdens de Masterclass ‘Stakeholdersmanagement’ van Vitaal Sloegebied en Kanaalzone die eind maart werd georganiseerd, was de centrale vraag: ‘Hoe wegen we alle belangen in en rond het Sloegebied en de Kanaalzone, waarbij vitaliteit voorop staat?’ ZMf was een van de werkgroepleden die deze masterclass organiseerde.

23 april 2024

In de masterclass, die werd gehouden in theater de Wegwijzer in Nieuw- en St. Joosland, lag de nadruk op een positieve open sfeer die ruimte bood om goed naar elkaar te luisteren. Extra belangrijk als er sprake is van uiteenlopende belangen. Deze opzet werd erg gewaardeerd.

Kleurrijke waaier aan belangen

Grootschalige ontwikkelingen op het gebied van energie- en grondstoffentransitie, mobiliteit, leefbaarheid, veiligheid, klimaatverandering… Ze komen in het Sloegebied en de Kanaalzone allemaal samen en raken een kleurrijke waaier belanghebbenden. Ieder vanuit zijn eigen perspectief, beleving én dilemma’s. Hoe gaan de partijen om met deze enorme maatschappelijke uitdagingen? Wat zijn de belangen en posities ten opzichte van deze complexe werkelijkheid? In het bijzonder wanneer de oplossing voor de wereldwijde uitdagingen in jouw achtertuin ligt, óf jij de tuin van een ander er juist voor overhoop moet halen. Welke dynamiek ontstaat er wanneer álle belangen in een relatief klein ruimtelijk gebied samenkomen? Van natuurwaarden, milieucompartimenten, omwonenden, cultuurhistorie, internationale industrie met haar werknemers, directie en aandeelhouders, een grensoverschrijdend havenbedrijf, ngo’s, politieke partijen én nationale en lokale overheden. Hoe kun je op een evenwichtige manier alle belangen een stem met het juiste gewicht geven en samen tot gedragen keuzes komen?

Casus

Ja, inspraak ís formeel al geregeld op verschillende niveaus. Ook de gang naar de rechter wordt steeds vaker betreden. Alleen leidt dit tot meer draagvlak? Óf wordt het ervaren als een doordenderende trein? De nieuwe Omgevingswet biedt wellicht handvatten, maar hoe gebruiken we die? Een uitdagend vraagstuk dat we tijdens de masterclass bespraken was de aanleg van een nieuw 380 kilovolt elektriciteitsnet in de Kanaalzone. Bewust werd ervoor gekozen om geen lijstje actiepunten aan te houden. Vooral de open dialoog stond centraal, onder leiding van dagvoorzitter Laureen Peskens. Om met elkaar het gesprek aan te gaan over belangen werd ook gebruik gemaakt van het Meerwaardemodel dat North Sea Port in samenwerking met Arcadis ontwikkelde.

Onze band met een landschap

Arita Baaijens verzorgde een inleiding over de band die we persoonlijk hebben met een landschap. Ze noemde namelijk dat we te vaak over landschappen praten met elkaar om er iets mee of in te doen, maar dat we daarbij onvoldoende vanuit het landschap zelf redeneren. We praten niet mét het landschap en verliezen het belang ervan uit het oog. Hoe gaan we ermee om als we het naar onze wensen willen passen? Houden we rekening met anderen en niet menselijke wezens?

Aan de slag

Vervolgens gingen de deelnemers aan de masterclass zelf concreet aan de slag en in gesprek met elkaar. Deze gesprekken en het proces tijdens de masterclass werden gevangen in ludieke tekeningen die aan het einde van de dag werden gepresenteerd.

Tags:

Tips of vragen?

Profiel Bibian Scheepstra

Bibian Scheepstra

Projectleider Circulaire Economie en Energietransitie