Vraagtekens bij komst nieuwe kerncentrales naar Zeeland

Vraagtekens bij komst nieuwe kerncentrales naar Zeeland

Gisteren kwam berichtgeving naar buiten over de keuze van het kabinet voor Borssele als locatie voor de twee nieuw te bouwen kerncentrales. Het kabinet neemt komende vrijdag daarover een officieel besluit in de ministerraad. Minister Jetten van Klimaat en Energie houdt alsnog een slag om de arm of de centrales daar ook daadwerkelijk komen. Dat hangt af van de financiering van het miljardenproject. Bij een deel van de Zeeuwse politiek is draagvlak voor dit idee. Sterker nog, geregeld wordt kernenergie zelfs als ‘unique selling point’ genoemd voor Zeeland. Maar ZMf ziet dat anders…

30 november 2022

Korte termijn oplossing

Kernenergie lijkt op korte termijn een interessante oplossing voor ons energievraagstuk. Maar feitelijk is het een peperdure vorm van energieopwekking met veel haken en ogen en grote risico’s. Het radioactieve afval dat onvoorstelbaar lang gevaarlijk blijft komt op het bord van de volgende generaties. En dan hebben we het nog niet eens over de risico’s van de toenemende geopolitieke instabiliteit. Niemand houdt het voor mogelijk, maar een groot ongeluk met een kerncentrale zou Zeeland en omringende regio’s voor langere tijd volledig onbewoonbaar maken. De in theorie minder gevaarlijke thoriumtechniek heeft nog een heel lang ontwikkelingstraject te gaan en is daarmee ook geen realistische oplossing. Vervolgens rijst ook de vraag: zijn dergelijke grote investeringen in kerncentrales verantwoord met het oog op de zeespiegelstijging? Uiteraard beseft ZMf dat we kampen met een energiecrisis. Toch blijft ze van mening dat de miljarden die worden gereserveerd voor de bouw van meer kerncentrales beter ingezet zouden kunnen worden voor het verder ontwikkelen van schone en duurzame technologieën op basis van zon-, wind- en andere energievormen, zoals Blue Energy en aquathermie. Lees ook onze position card over kernenergie.

Naar de position card

Weinig draagvlak

Binnen de achterban van ZMf is er weinig draagvlak voor de plannen van de overheid om extra kerncentrales naar Zeeland te halen. De aanname van de regering dat er in Zeeland relatief weinig verzet zou zijn vanuit de samenleving tegen de twee nieuwe centrales, omdat daar al een kerncentrale staat, vinden we te kort door de bocht. Een aanzienlijk deel van de Zeeuwse bevolking in de Zak van Zuid-Beveland maakt zich grote zorgen om wat er in de laatste jaren allemaal in hun directe leefomgeving gebeurt. Er treedt daar een stapeleffect op van ingrijpende maatregelen; een bestaande kerncentrale, uitgebreide infrastructuur voor de aanlanding van de 2 GW verbinding naar het achterland en nu weer twee extra kerncentrales.

Participatieproces

ZMf houdt nieuwe informatie over de plannen van de regering nauwlettend in de gaten. We kijken ook kritisch naar de ontwikkelingen in relatie tot de omgevingswet, voor ZMf is een gezonde leefomgeving van groot belang. Ook stellen we er vraagtekens bij of de juiste stappen zijn en worden genomen in het participatieproces.

Tags: