Veerse Meer moet voor iedereen ’puur genieten’ blijven

Veerse Meer moet voor iedereen ’puur genieten’ blijven

‘Puur genieten’. Zo omschrijft ZMf directeur Ira von Harras het Veerse Meer. Als het aan ZMf ligt dan blijft genieten van het landschap en de natuur op en langs het Veerse Meer, voor iedereen, het uitgangspunt. Dat is onze inzet bij de Veerse Meer Visie die op dit moment geschreven wordt. Wij zijn daarom tegen nieuwe verblijfsrecreatie. Er lopen nu al bouwprojecten langs het Veerse Meer die niet meer te stoppen zijn. Een visie komt daarvoor te laat. In die projecten wil ZMf alles op alles zetten om samen met de gemeenten het landschap en de natuur te borgen.
Niet nog meer aan het Veerse Meer

Bekijk de video

2 juli 2020

Zeker stellen

Het Veerse Meer is een ware trekker. Om haar kenmerkende open waterrijke landschap en natuur. Daar willen we allemaal van kunnen blijven genieten. Essentieel dus, om dat landschap en die natuur te behouden en zelfs te versterken, vindt ZMf en haar achterban. Uit publieke enquêtes en het eerder gevoerde proces tegen Brouwerseiland blijkt dat die bijval ook vanuit de hele Zeeuwse samenleving klinkt. Zeeuwen zijn klaar met megalomane projecten zonder oog voor natuur en omgeving. Bovendien, toeristen komen ook juist op die karakteristieke natuurlijke beleving op en rond het Veerse Meer af.

Niet voor niets beschermd natuurgebied

Onze leden benoemen vooral de weidsheid en de natuur als grootste waardes van het Veerse Meer. Iedereen heeft er de ruimte om op zijn eigen manier te komen genieten. Dat willen we zo houden! Nog meer (verblijfs)recreatie langs de randen van het meer zal de natuur ernstig verstoren en afbreuk doen aan de openheid van het gebied. Verblijfsrecreatie belemmert ook al snel de openbare toegankelijkheid van het gebied en ontneemt alle andere bezoekers de mogelijkheid om er het water en de natuur te beleven. Minstens zo belangrijk is dat meer (verblijfs)recreatie kan leiden tot jaarronde verstoring van het leefgebied van vogel- en diersoorten. Niet voor niets is het Veerse Meer aangewezen als beschermd natuurgebied (Natura 2000) voor vogels. Het uitgestrekte gebied met brak water en eilanden fungeert als broed-, leef-, rust- en overwinteringsgebied voor een groot aantal (zeldzame) vogelsoorten, zoals de lepelaar, kleine zilverreiger, kluut en goudplevier.

Groene impuls aan pijplijnprojecten

Een van de bouwprojecten die nu al lopen en waarvoor een Veerse Meer Visie te laat komt is Waterpark Veerse Meer. Dit pijplijnproject tegenhouden is juridisch niet mogelijk, omdat het al heel lang geleden is opgenomen in een bestemmingsplan. Nu kijken we wat we nog wel kunnen doen als natuurorganisatie. We zetten hoog in op een ‘groene’ impuls voor het project en om de bebouwing die er komt zo natuurlijk mogelijk in het landschap in te laten passen. Bij de initiatiefnemer van het project dringen we aan op het actief aanhouden van de ontwikkelkaders uit de Kustvisie. Daarin staat het landschap centraal en de bebouwing en infrastructuur maakt integraal onderdeel uit van dat landschap. De initiatiefnemer heeft dit overgenomen en toegezegd, een belangrijke eerste stap. Maar een toezegging is nog niet genoeg, we willen groene randvoorwaarden geborgd zien in het bestemmingsplan. Alleen op die manier is de natuur beschermd, ook voor komende generaties.

Groene randvoorwaarden

Daarom dienen we een zienswijze in die de volgende voorwaarden stelt:

  • Er mag geen bebouwing staan direct aan en/of zichtbaar vanaf het Veerse Meer
  • De randen van het Veerse Meer en een groot deel van het park moeten openbaar toegankelijk zijn voor dagrecreanten en inwoners
  • De groenstructuur rondom kreek de Lemmer is essentieel in het landschap en kan nog worden versterkt
  • Dichtheid en omvang van de gebouwen moet passen in het Zeeuwse landschap
  • Duurzaam en energieneutraal bouwen moeten het uitgangspunt zijn
  • Er moet ingezet worden op het versterken van de natuurwaarden met een nieuw natuurgebied
  • Er moet een duisternisplan komen

’Uiteindelijk komt het, net als bij de Zeeuwse Kustvisie, allemaal neer op het produceren van landschap en niet het consumeren ervan’, aldus Robbert Trompetter, programmamanager bij ZMf.

Tags:

Vragen?