Unieke resultaten uit onderzoek Tocardo naar getijdenenergie in Oosterschelde

Unieke resultaten uit onderzoek Tocardo naar getijdenenergie in Oosterschelde

De energietransitie is in volle gang. Zeeland zal beschikbare duurzame energiebronnen slim moeten benutten. Voor een deltagebied als Zeeland liggen er kansen voor getijdenenergie. Dat is energie die wordt opgewekt met behulp van het verschil tussen hoog water bij vloed en laag water bij eb. Maar voordat je getijdenenergie kan benutten moeten een aantal aspecten goed onderzocht worden.

19 april 2021

Naast zon en wind beschikt Zeeland over voldoende mogelijkheden om energie te winnen uit water, bijvoorbeeld getijdenenergie. Hierbij wordt de energie uit de getijdenstroming gewonnen door middel van turbines in het water. Vooraf moeten de mogelijke effecten worden onderzocht, bijvoorbeeld hoe de winning van getijdenenergie de stroming en de ecologie van het gebied beïnvloedt.

Onderzoek

Het Nederlandse bedrijf Tocardo, de specialist op het gebied van getijdenenergie, deed daarom onderzoek naar de mogelijkheden en de effecten van getijdenenergie in de Oosterschelde. Dit onderzoek was onderdeel van een groot project naar getijdenenergie in de Oosterschelde. Daar werden een 5-tal turbines in de opening van de Oosterscheldekering geplaatst en twee jaar lang gemonitord op stroming, invloed op de kering en mogelijke effecten op zeehonden in het gebied. ZMf was hierbij betrokken voor de organisatie van stakeholderbijeenkomsten en externe voorlichting. Het onderzoek naar de effecten van getijdenenergie op de omgeving is nog een betrekkelijk nieuw onderzoeksgebied. De resultaten van het project zijn daarom interessant genoeg om te presenteren op een internationale conferentie over energie uit water.

Unieke resultaten

Voor het getijdenenergieproject van Tocardo in de Oosterscheldekering is tijdens een groot onderzoeksproject de effecten op morfologie, stroming en ecologie nader bekeken. Omdat de resultaten van het project uniek zijn is het ook interessant voor een internationaal publiek. Het consortium heeft een posterpresentatie gemaakt voor Het International Conference for Ocean Energy.

Bekijk de presentatie

Tags: