Terugkijken op Smart Sediment kennisdag Zuidwestelijke Delta

Terugkijken op Smart Sediment kennisdag Zuidwestelijke Delta

Rivierdelta’s zijn onmisbare ecosystemen. Helaas staan ze over de hele wereld onder druk. Ook de Zuidwestelijke Delta in onze provincie heeft te kampen met onder andere biodiversiteitsverlies, klimaatverandering en zeespiegelstijging. Sedimentatie is hierin een belangrijk onderwerp.

12 oktober 2020

Hoe gaan we om met het sedimentvraagstuk in de Zuidwestelijke Delta? Goed beheer van onze Deltawateren is alleen mogelijk met kennis over het functioneren van die wateren. Sediment is een belangrijk element in de ecosystemen van een delta en was daarom dit jaar het centrale thema van de Kennisdag Zuidwestelijke Delta. Voor het project Smart Sediment deden verschillende (onderzoeks)organisaties hiernaar vier jaar lang onderzoek. In een digitale bijeenkomst werden op 17 september de resultaten gepresenteerd over de Ooster- en Westerschelde en de voordelta. Wil je de bijeenkomst alsnog bijwonen, dat kan via de opname van de livestream van de kennisdag.

Bekijk de stream van de Kennisdag

Tags: