Subsidie nodig? Ruim 4 miljoen voor initiatieven die de leefbaarheid in Zeeland vergroten

Subsidie nodig? Ruim 4 miljoen voor initiatieven die de leefbaarheid in Zeeland vergroten

Samen werken we aan een fijn leefklimaat voor Zeeland. Goede ideeën die hieraan bijdragen kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage vanuit het Europese subsidieprogramma LEADER, dat vanaf 2 april opengaat.

23 april 2024

LEADER is een onderdeel van het Europese programma voor plattelandsontwikkeling. Deze subsidieregeling is bedoeld om lokale Zeeuwse projecten en goede ideeën te ondersteunen. Projecten kunnen ingediend worden in de periode van 2 april 2024 tot en met 1 april 2025.

Leefbaarheid vergroten

Een voorwaarde is dat deze projecten en ideeën de leefbaarheid op het platteland vergroten en aansluiten bij één of meer van de onderstaande thema’s. De thema’s voor de periode 2024-2027 zijn:

  • Duurzame recreatieve ontwikkeling in balans met het gebied
  • Toekomst voor een klimaatbewust en bio-divers Zeeland
  • Voldoende zoetwaterbeschikbaarheid voor iedereen
  • Zeeuwse ketens en kringlopen
  • Ontdekkende samenleving met zorg voor elkaar (sociale samenhang & voorzieningenniveau)

Voorbeelden projecten met steun van LEADER

Eerdere projecten die vanuit LEADER zijn ondersteund zijn bijvoorbeeld voedselbos de beheerlyckheid (zie foto’s), een verplaatsbare verblijfs- en beleefaccommodatie van lokale producten en hergebruikt materiaal, een kinderboerderij getransformeerd tot stadsboerderij, nieuwe zilte teelten en de realisatie van een speel- en ontmoetingsplaats.

Boomcertificaat voedselbos Beheerlyckheid Voedselbos Beheerlyckheid Vincent Dellebeke en Anniek Risseeuw_Loes de Jong

ZMf en commissie Lokale Actiegroep

De Lokale Actiegroep (LAG) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het subsidieprogramma LEADER in Zeeland. De LAG beoordeelt en selecteert LEADER aanvragen en beslist over het toekennen van de gevraagde subsidie. Melissa Ernst en Denise de Leeuw, beide werkzaam bij ZMf, adviseren op persoonlijke titel in deze commissie.

In aanmerking voor subsidie?

Wil je weten of jouw idee of project in aanmerking komt voor subsidie?
Ga dan naar www.zeeland.nl/leader

 

 

Tags: