Startbijeenkomst Zeeuwse grootouders voor klimaat

Startbijeenkomst Zeeuwse grootouders voor klimaat

Grootouders over de hele wereld maken zich zorgen over de wereld waarin hun kinderen en kleinkinderen opgroeien. Via de beweging ‘Grootouders voor het Klimaat’ laten zij hun stem horen en organiseren ze diverse acties waarbij een duurzame toekomst centraal staat. Het doel van de beweging is bewustwording creëren bij zoveel mogelijk mensen. Sinds kort is er een initiatiefgroep die ook in Zeeland een afdeling van ‘Grootouders voor het Klimaat’ van de grond wil tillen. Samen met het ESP-Zeeland wordt in januari in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg een eerste bijeenkomst georganiseerd voor belangstellenden.

25 november 2021

Het programma hiervoor wordt de komende weken nader vastgesteld. De inzet is om te peilen voor welke type activiteiten de meeste belangstelling bestaat en hoe we dit dan samen kunnen voorbereiden en organiseren. De bijeenkomst staat niet alleen open voor mensen die al feitelijk grootouder zijn. Iedereen die zich zorgen maakt over de leefwereld van de toekomstige generaties is welkom. De grootouders zoeken juist heel bewust de verbinding van de jonge generatie; wat kun je samen doen?

De beweging heeft het manifest ‘Een leefbare wereld voor onze kleinkinderen’ opgesteld: een oproep aan alle politieke partijen om klimaatverandering hoog op de agenda te zetten. Op de website kan je het manifest ondertekenen. Bij de organisatie zijn al zo’n 65 mailadressen bekend van mensen in Zeeland die al een keer gereageerd hebben op de (landelijke) activiteiten van Grootouders voor het Klimaat. Deze groep krijgt sowieso via de mail een uitnodiging. Andere belangstellenden zijn natuurlijk ook zeer welkom. Wil je ook een uitnodiging ontvangen voor de startbijeenkomst in januari? Laat dat via deze link (binnenkort beschikbaar).

Tags: