Sluiskil krijgt een meetstation luchtkwaliteit

Sluiskil krijgt een meetstation luchtkwaliteit

Eind dit jaar wordt in Sluiskil een meetstation geplaatst waarmee fijnstof, totaalstof en stikstofdioxide zal worden gemeten. Het heeft even geduurd voordat alle politieke en bestuurlijke partijen overtuigd waren, maar na de nodige inzet van onder meer ZMf, wordt er een begin gemaakt met het in kaart brengen van de luchtkwaliteit in de Kanaalzone.

3 november 2020

Al in 2018 pleitten ZMf en Stichting Kanaalzone Gewoon Schoon voor een volwaardig meetnetwerk van snuffelpalen om de luchtkwaliteit in de Kanaalzone beter te kunnen monitoren. GroenLinks en D66 in Terneuzen pakten dit op en dienden een voorstel in voor deze snuffelpalen. Hun voorstel werd door de gemeenteraad ondersteund. De Terneuzense milieuwethouder Ben van Assche diende dit voorstel daarna in bij de provincie, die belast is met milieuhandhaving.

Netwerk van snuffelpalen

Eén van de stellingen op het Milieu & Natuurdebat, o.a. georganiseerd door ZMf, was dat er binnen een paar jaar een volwaardig netwerk van snuffelpalen moest zijn gerealiseerd. Alle aanwezige partijen waren hier ook voor. Dit maakte dat ook Provincie Zeeland met het plan voor het opzetten van het netwerk instemde. Na twee jaar lobbyen komt er dit jaar nog een meetstation in Sluiskil.

Metingen

De meeste bedrijven in de Kanaalzone vinden het geen probleem om de uitstoot nog beter in kaart te brengen. Omdat de bedrijven zelf ook al metingen (moeten) doen, zijn de metingen van de snuffelpalen voor hen wel additioneel. Het meetsysteem van de snuffelpalen was een complexe puzzel. Wat wil je precies wilt meten en waar? De weersomstandigheden maken dit nog extra lastig. Door weersveranderingen kunnen concentraties van bepaalde stoffen ook sterk variëren en kun je het ene moment beter meten op locatie A en het andere moment beter op locatie B.

Vervolgstappen

Aan de hand van de meetresultaten die het meetstation gaat opleveren zal worden bepaald welke vervolgstappen moeten worden genomen ten behoeve van het milieu en de leefbaarheid in de Kanaalzone.

Tags: