Bijeenkomst: Is strokenteelt klaar voor de toekomst?

Slotbijeenkomst: Is strokenteelt klaar voor de toekomst?

Meerdere jaren opvolgend hebben we op Agrarisch Kennis- en Innovatiecentrum Rusthoeve en bij diverse akkerbouwers, proeven uitgevoerd om de kansen, mogelijkheden en uitdagingen te verkennen van strokenteelt voor de teler en de natuur. Tijdens de slotbijeenkomst van dit project ‘Naar een toekomstbestendige landbouw in Zeeland; van breed naar smal’ delen we de bevindingen, zowel van Zeeuwse resultaten als ook van landelijke.

30 januari 2023

Het onderzoek naar strokenteelt van ZAJK, Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve, Stichting Het Zeeuwse Landschap, ZMf, Delphy en DLV Advies, heeft veel nieuwe kennis en ervaring opgeleverd. De vraag rijst dan ook: Is strokenteelt klaar voor de toekomst?

Kansen en uitdagingen

Dr. ir. Wijnand Sukkel van Wageningen University and Research komt naar Zeeland om hierover te vertellen en zijn visie te geven op waar kansen liggen, wat de de uitdagingen zijn en welke aanbevelingen hij heeft voor het Zeeuwse vervolgproject ‘Gewasdiversificatie’. Tijdens de slotbijeenkomst wordt een toelichting gegeven op dit veelbelovende nieuwe driejarige vervolgproject.

Voor een breed publiek

Omdat de oplossing voor een toekomstige duurzame landbouw niet alleen bij de boer ligt, maar de hele maatschappij aangaat, is iedereen welkom: van telers, overheden, politiek, natuur- en milieuorganisaties, bedrijven tot geïnteresseerde inwoners van Zeeland. We starten de avond met een lekkere kom soep met broodjes.

Datum, tijd en locatie

Datum:       Donderdag 9 maart 2023

Tijdstip:      17.15 – 21.00 uur

Locatie:       ZB Bibliotheek van Zeeland, Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg

Programma

Bekijk hieronder het programma.

17.15 uur            Inloop

17.30 uur            Soep met broodjes

18.30 uur            Welkomstwoord en programma door projectleider Cor van Oers van Delphy

18.35 uur            Ervaringen Zeeuws strokenteelt voor de biodiversiteit door Suzanne van de Straat, Stichting Het Zeeuwse Landschap

18.55 uur            Ervaringen uit de Zeeuwse akkerbouwpraktijk met strokenteelt door Anneleen Riemens, praktijkonderzoeker Rusthoeve. Met volop ruimte voor jouw vragen.

19.45 uur            Pauze

20.00 uur            Ervaring met strokenteelt in Nederland en: Is strokenteelt klaar voor de toekomst? door dr. ir. W. Sukkel, senior onderzoeker agro ecologie aan de WUR

20.40 uur            Interview met melkveehouder en akkerbouwer over de voordelen van samenwerking

20.50 uur            Hoe verder? Toelichting op vervolgproject Gewasdiversificatie door Cor van Oers, Delphy

21.00 uur            Vragen en afsluiting met een drankje

Aanmelden

Aanmelden kan via het aanmeldfomulier.
Graag opgeven vóór maandag 6 maart  i.v.m. de catering.

Tags: