Scholieren zetten spa in grond voor aanplant (tijdelijke) natuur havengebied North Sea Port

10 april 2019

Scholieren zetten spa in grond voor aanplant (tijdelijke) natuur havengebied North Sea Port

Vrijdag 29 maart organiseerde North Sea Port in samenwerking met ZMf en Stichting Landschapsbeheer een ‘plant-ochtend’ voor aanleg van een (tijdelijk) natuurgebied in de Koegorspolder te Axel. Doel is om de biodiversiteit in het havengebied hiermee te vergroten. Het vloeit voort uit één van de afspraken die zijn gemaakt met de ondertekening van het convenant ‘duurzaamheid Ambitie 2030’.

Struiken en poffertjes

Met hulp van tientallen scholieren van een tweetal basisscholen uit de regio zetten zij onder begeleiding van Stichting Landschapsbeheer Zeeland en ZMf, die ochtend de spa in de grond voor het planten van struiken in een Zeeuwse haag. Zo’n haag biedt een goed schuil- en broedplaats voor  vogels als de patrijs. Na verrichtte werkzaamheden wordt iedereen beloond met poffertjes, gebakken met meel van een oud graangewas ‘wilhelminetarwe’ geteeld in de Koegorspolder.

Veilige plek voor akkervogels en insecten

Naast het aanplanten van bomen en struiken, laat Nort Sea Port ook natuurakkers met oude graangewassen inzaaien en keverbanken aanleggen zodat het ook een veilige voedsel- en rustplek wordt voor akkervogels en insecten. Voor de kamsalamander is er onlangs een poel gegraven. De biotopen sluiten aan op het biotoop van de tijdelijke natuur van onder andere Yara Sluiskil. De aangelegde wandelpaden gaan tevens onderdeel uitmaken van het wandelnetwerk.

Tijdelijke natuur

Deze (tijdelijke) natuur wordt aangelegd in het kader van 2B Connect, een Interreg project van 26 partners voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen in de grensstreek Nederland-België. In Zeeland wordt het project uitgevoerd door Stichting Landschapsbeheer Zeeland en de ZMf (Zeeuwse Milieufederatie) in samenwerking met financiële steun van de gemeente Terneuzen en Europa (Interreg).

Lees meer over tijdelijke natuur bij North Sea Port

Tags: