Schelde delta verdient keurmerk Global Geopark van UNESCO

10 december 2019

Schelde Delta verdient keurmerk Global Geopark van UNESCO

Het internationale projectteam Geopark Schelde Delta wil dat de grensoverschrijdende Schelde delta het keurmerk UNESCO Global Geopark krijgt. Onlangs ondertekenden alle betrokken partijen de intentieverklaring hiervoor.

Het projectteam bestaat uit de vier provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Noord-Brabant en Zeeland en EGTS Linieland van Waas en Hulst. Ze werkt samen met 60 partners uit de wetenschap, het onderwijs en bedrijfsleven, van overheden en maatschappelijke organisaties. ZMf is een van deze partners.

Natuur en cultuur gaan samen

De Schelde Delta is een uniek gebied dat 4 provincies, 61 gemeenten en 1.5 miljoen inwoners beslaat en deels in Nederland en deels in Vlaanderen ligt. In de delta gaan specifieke natuurlijke processen samen met een rijke cultuurhistorie waarin de strijd van de mens tegen het water een belangrijke rol speelt.

Gedeputeerde van de provincie Antwerpen Ludwig Caluwé motiveerde het streven naar een Geopark als volgt: ‘Onze geliefde Scheldedelta is van een zeldzame schoonheid. Dit willen we beter bereikbaar maken voor een breder publiek, zodat meer mensen ervan kunnen genieten. Daarmee zorgen we ook voor draagvlak. Draagvlak dat we hard nodig hebben voor de verdere groei en bloei van de economie, natuur en cultuurhistorie in onze regio’.

UNESCO keurmerk

Een UNESCO Global Geopark is een keurmerk voor een gebied met bijzondere geologische en landschappelijke waarden. Er moet een wetenschappelijke onderbouwing zijn voor de grenzen van het gebied. Het kwaliteitskeurmerk geeft een gebied extra status. De Schelde Delta zou ermee internationaal op de kaart gezet worden. Wereldwijd zijn er maar 147 Geoparken. Een daarvan is de Hondsrug in Nederland. Ook België heeft al een Geopark, namelijk Famenne Ardenne.

Dynamisch door de eeuwen heen

De Vlaams-Nederlandse delta heeft een geologische evolutie die tot 50 miljoen jaar terug gaat. Het is gevormd door de wisselwerking tussen land, zee en de rivier de Schelde. IJstijden en schommelingen in zeespiegel kerfden en boetseerden. En, in de laatste paar duizend jaar, werd het, onder invloed van de mens, omgevormd tot een cultuurlandschap. Het gebied heeft daarmee een heel karakteristiek en eigen verhaal en identiteit. Met de status van Geopark krijgt de delta kansen voor betere spreiding van het toeristisch aanbod en kan educatie helpen om de bewustwording te vergroten van de eeuwenoude dynamiek van het gebied. Ook zal er zo meer begrip komen voor uitdagingen waar het gebied het hoofd aan moet bieden, zoals klimaatverandering en zeespiegelstijging.

Climate Living Lab

Daarnaast vormt het Geopark een platform waar wetenschappers uit diverse vakgebieden elkaar ontmoeten, kennis uitwisselen en meerwaarde voor hun eigen onderzoeksprogramma’s vinden. Een levend laboratorium waarin de mens kan experimenteren met maatregelen om zich aan te passen aan het klimaat en de veranderingen daarin.

Bidbook

Het projectteam Geopark Schelde Delta werkt, samen met de partners, aan een bidbook, dat eind 2021 wordt aangeboden aan UNESCO. Naar verwachting zal UNESCO in het voorjaar van 2023 uitspraak doen over de erkenning.

Kijk voor meer informatie op: www.scheldedelta.eu

Tags: