Scheepvaart kan veel schoner met ULEv

Scheepvaart kan veel schoner met ULEv

ZMf organiseerde een werkbezoek voor verschillende geïnteresseerden aan het baggerschip Sanderus van Jan de Nul Group. Tijdens het werkbezoek konden de bezoekers met eigen ogen zien hoe de Ulev technologie werkt. Ulev is een techniek waarmee de uitstoot van schadelijke gassen van schepen aanzienlijk kan worden verminderd. Een kans voor alle scheepvaart vindt ZMf.

27 februari 2023

In 2021 stelde de Wereldgezondsheidsorganisatie de richtlijnen voor luchtkwaliteit bij. Volgens de organisatie zou de luchtverontreiniging verder naar beneden moeten om een gezonde en schone lucht te behouden. Reden genoeg om mogelijke oplossingen voor luchtverontreiniging op grote schaal toe te passen. In Zeeland is scheepvaart een grote bron van luchtverontreiniging. Binnenvaart en grote zeeschepen varen voor de Zeeuwse kust en via de Westerschelde naar de havens van Vlissingen, Gent en Antwerpen. Baggerschepen werken continu om de Westerschelde en andere vaarroutes bevaarbaar te houden. Om Zeeland veilig te houden tegen de zee is ook grote inzet van schepen nodig voor de kustlijnzorg. Alle schepen, voor onderhoud, transport of baggeren veroorzaken een grote uitstoot van broeikasgassen, fijnstof en stikstof. Technologieën die deze uitstoot verminderen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan verbetering van de luchtkwaliteit. Met ULEv technologie is het mogelijk om de scheepvaart schoner uit te voeren. Als het gaat om milieubescherming en duurzaamheid, dan zouden schepen uitgerust met een dergelijke technologie wel eens de toekomst kunnen zijn.

Werkbezoek naar Sanderus

De Sanderus is uitgerust met het ULEv-filtersysteem (Ultra-Low Emission vessel). Volgens rederij Jan De Nul Group behandelt dit systeem uitlaatgassen en gaat het de uitstoot van nanopartikels tegen. Dit resulteert in minder broeikasgassen en een flinke vermindering van de stikstofuitstoot. ZMf mocht samen met bestuurders en vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en North Sea Port een kijkje nemen op het schip. Het was een zeer leerzame ochtend met interessante discussies, gevolgd door een uitgebreide rondleiding op de het schip.

Tijdens het werkbezoek op de Sanderus is er een video opgenomen die meer uitleg geeft over het ULEv-filtersysteem.

Het ULEv-filtersysteem verder toepassen

De inspiratie voor het ULEv systeem haalde Jan de Nul uit Zwitserland. Daar wordt al jaren het afvangen van schadelijke deeltjes verplicht gesteld bij alle vormen van werkzaamheden. De goede luchtkwaliteit in het land is daar het resultaat van. Bij de afweging tussen verschillende opties om de baggeractiviteiten duurzamer uit te voeren besloot het bedrijf in te zetten op de ULEv technologie, een voorbeeld dat door andere Belgische rederijen nu wordt gevolgd. ZMf is enthousiast over de mogelijkheden van de ULEv technologie en is blij dat die al in de praktijk wordt toegepast, maar zou graag zien dat de Nederlandse overheid de toepassing ervan ook op grotere schaal stimuleert. Bij de Belgische overheid is deze technologie een voorwaarde om contracten te gunnen. Volgens ZMf is het cruciaal om in het kader van klimaatdoelstellingen en leefbaarheid alle scheepvaart zo snel mogelijk schoner te maken. De ULEv techniek die op de schepen van Jan De Nul Group al wordt toegepast kan daarin een grote rol spelen, dit is een kans die we niet mogen laten schieten!

Goed voorbeeld

Op dit moment varen er nog maar enkele schepen met ULEv aan boord. De rest van de scheepvaart moet nog volgen. Volgens provinciebestuurder Dick van der Velde begint het altijd met een enkeling, maar dat kan worden verwacht dat dit goede voorbeeld binnen een aantal jaren wordt opgevolgd. Daarom zou het goed zijn als de Nederlandse overheid, net zoals de Vlaamse, haar verantwoordelijkheid neemt door in de aanbestedingscontracten specifiek om de inzet van schepen met ULEv (of een vergelijkbare) techniek te vragen.

Tags: