Rode beuk voor oud-bestuurslid Walter de Milliano

Rode beuk voor oud-bestuurslid Walter de Milliano

Op vrijdag 24 december plantten de medewerkers van Stichting Landschapsbeheer Zeeland in opdracht van ZMf een rode beuk voor vertrekkend bestuurslid Walter de Milliano. Walter was tien jaar bestuurslid van ZMf en lang daarvoor al betrokken lid van onze vereniging.

27 januari 2022

Bestuursleden van ZMf zijn vaak jaren als vrijwilliger bij de organisatie actief. Ze delen hun expertise met ons, denken mee over onze toekomst en zijn altijd zeer begaan met het team. Als zij dan na hun bestuursperiode afscheid nemen, planten wij als blijk van waardering een boom voor hen. Zo ook voor Walter de Milliano die in 2021, na zijn maximale bestuurstermijn van 10 jaar, afscheid nam van ons bestuur.

Boom als symbool van verbinding

Bomen zijn een symbool van verbinding. Met het planten van een boom of het aangaan van een verbinding met een al gewortelde boom geef je uitdrukking aan een vorm van verbondenheid met alles dat leeft. Walter koos voor een rode beuk. De beuk symboliseert wijsheid, voorspelling, voorspoed, warmte, geborgenheid, troost, creativiteit en bloei.

Walter, dank je wel dat je de volle tien jaar lid was van ons bestuur!

Tags: