Oproep aan politiek: kies voor echte duurzame bouwnormen

Oproep aan politiek: kies voor echte duurzame bouwnormen

Donderdag 5 oktober debatteerde de Tweede Kamer commissie gebouwde omgeving over een voorstel van minister Hugo de Jonge over de aanscherping van normen voor nieuwbouw in Nederland. Er worden goede stappen gezet, maar het kan nog beter!

12 oktober 2023

Er moeten heel veel huizen bij in Nederland. Het doel van het kabinet is om per jaar 100.000 nieuwe woningen te bouwen. Als deze toch worden gebouwd, waarom dan niet meteen in álle opzichten duurzaam. Echt duurzaam gaat verder dan alleen goede isolatie en zonnepanelen. Nieuwe huizen zouden gebouwd moeten worden met circulaire materialen, natuurvriendelijk zijn, bestand tegen klimaatverandering en slim energie opwekken en verdelen. De locatie is ook van belang: ze zouden moeten komen op plekken die lopen, fietsen en deelvervoer stimuleren. Zoveel mogelijk binnen bestaande steden en dorpen.

Nu doorpakken

“Het zou doodzonde zijn als we nu niet doorpakken”, schrijft onze netwerkdirecteur Annie van de Pas (NMF) in de oproep naar Kamerleden. “Maak landelijk ambitieuze afspraken op álle duurzaamheidsthema’s om duurzaam te bouwen. Leg het vast in het Besluit Bouwwerken en Leefomgeving. Daar winnen we allemaal bij.”

Het gebeurt al

Goede voorbeelden zijn er al. Zo legden meer dan 100 organisaties, waaronder de Metropoolregio Amsterdam en de provincie Utrecht, begin 2023 hun ambities vast in het Convenant Toekomstbestendig Bouwen. Nog meer inspiratie? In het Handboek Bouwen voor de Toekomst staan, naast onderbouwingen dat het al lang kan, ook nog aanvullende wensen voor de woningbouw.

Lees de brief waarin we commissieleden oproepen om meer ambitie te tonen en te kiezen voor echte duurzame bouwnormen.

Tags: