Oproep aan Gemeente Goes: stop ontwikkelingen langs het Veerse Meer

Oproep aan Gemeente Goes: stop ontwikkelingen langs het Veerse Meer

Ongemakkelijk en ongelooflijk vindt ZMf het artikel in de PZC van 23 maart. Daarin staan uitspraken van wethouder Pille over de Veerse Meervisie. Hij stelt dat de recreatievisie van Wolphaartsdijk richting gemeenteraad gaat en dat passende bebouwing aan de randen van het Veerse Meer mogelijk moet zijn. ZMf, Stichting Het Zeeuwse Landschap en Vereniging Natuurmonumenten zijn erg verbaasd over deze actie: Gemeente Goes lijkt daarmee de ontwikkeling van de Veerse Meervisie, die in goed gezamenlijk overleg verloopt, te doorkruisen.

26 maart 2021

Met alle partijen rond het Veerse Meer wordt er geschreven aan een gemeenschappelijke visie voor het gebruik van de ruimte rond en op het Veerse Meer. Het Veerse Meer is een van de parels die Zeeland rijk is. Iedereen moet daarvan kunnen blijven genieten. Bovendien laat de natuur een sterk negatieve trend zien de afgelopen decennia. De impact van alle activiteiten samen lijkt niet in balans met de natuur. De visie is dus heel belangrijk, omdat de druk op het gebied steeds groter wordt. Ze moet ervoor zorgen dat er op een verstandige manier wordt omgegaan met het Veerse Meer en haar directe omgeving, niet alleen op de korte termijn, maar ook in de toekomst. Daar komen veel partijen bij kijken, allemaal met hun eigen belangen. Juist daarom is het zo belangrijk om de Veerse Meervisie gezamenlijk te schrijven en er breed gedragen definitieve afspraken over te maken. De natuurorganisaties roepen Gemeente Goes dan ook op om aan boord te blijven om de Veerse Meervisie samen af te ronden.

Natuur verkeert in erbarmelijke staat

De natuurorganisaties luiden al langer de noodklokken over de erbarmelijke staat van de natuur in en rond het Veerse Meer en de enorme recreatiedruk. Ze vragen zich af of bestuurders wel voldoende realiseren dat de natuur beetje bij beetje onomkeerbaar wordt opgeofferd. Die natuurwaarden trekken de recreant naar Zeeland. Het is de hoogste tijd dat Gemeenten en Provincie keuzes maken om de balans tussen natuur en recreatie te bewaken en de dorpen rondom het Veerse Meer leefbaar te houden.

Echt niet op alles een ‘nee’

We zijn heel duidelijk over wat niet kan: nog meer nieuwe verblijfslocaties, het consumeren van het landschap en vakantiehuisjes direct aan of zelfs op het water. Niet doen! Maar ZMf denkt over het algemeen graag mee om oplossingen te vinden waarin een balans wordt gezocht tussen alle belangen, zowel op ecologisch als op economisch vlak. Het begint bij nieuwe natuur en landschapsontwikkeling. Zo is ZMf voorstander van het geven van een groene kwaliteitsimpuls voor bestaande bedrijven.

Lees de open brief aan Gemeente Goes

Tags: