Opening natuurinclusief zonnepark Koegorspolder

Opening natuurinclusief zonnepark Koegorspolder

Op 24 oktober is het zonnepark Koegorspolder in Terneuzen geopend. Het is het tweede zonnepark van Shell in Zeeland en het is met bijna 128.403 zonnepanelen ook meteen hun grootste park. De panelen leveren zo’n 71 megawatt op, wat stroom levert voor ruim 26.000 huishoudens. Het is een park dat veel ruimte in beslag neemt, het is zo’n 100 voetbalvelden groot. ZMf keek, samen met ecoloog Alex Wieland, vanaf het begin van het project mee om de kansen voor biodiversiteit in kaart te brengen. Want die zijn er zeker!

26 oktober 2023

Mede omdat in de Koegorspolder, op het bedrijventerrein van Yara en North Sea Port, dat pal naast het zonnepark ligt, al bijna 10 jaar werk wordt gemaakt van tijdelijke natuur, en dat uitgeroeid is tot een woonplek voor veel vogels, insecten en planten. Ofwel als werkgroep tijdelijke natuur, was onze gezamenlijk wens om deze groenzones ook door te trekken op het terrein van het zonnepark.

Natuurinclusief

En met succes, de natuur is meegenomen in het ontwerp. De groeninvulling van het zonnepark bestaat uit bloem- en kruidenrijk graslanden, Zeeuwse hagen, een hoogstamfruitboomgaard, twee poelen en natuurakkertjes met oude graansoorten. De soortenkeus is karakteristiek voor het gebied, en afgestemd op de tijdelijke natuur van North Sea Port en Yara. Door de grote variatie in soorten worden bloeitijden afgewisseld, zodat insecten van het vroege voorjaar tot het late najaar nectar kunnen vinden.

Daarnaast levert het een divers en aantrekkelijk beeld op voor mensen, maar ook voor de werknemers, om bijvoorbeeld een wandeling te maken. Ook is er werk gemaakt van, zo ver het kan, een landschappelijk inpassing. Zo halen de Zeeuwse hagen met een breedte van 5 meter, gedeeltelijk de zonnepanelen uit het zicht, al zou dit nog wel een aantal jaren duren voordat de haag in volle wasdom is. Op andere plekken, waar ze liever geen haag willen i.v.m. schaduwwerking, vormen bloem- en kruidenblokken een aantrekkelijke voorgrond voor het zonnepark.

Ook op het zonneveld is er beperkte ruimte voor natuur

Doordat er gekozen is voor panelen die op het zuiden liggen (i.p.v. dakjes opstelling oost-west), komt er nog voldoende licht en regen op de bodem, waardoor de grond/ bodemleven niet doodgaat en er ruimte is voor de ontwikkeling van diverse plantensoorten en insecten. Voor de lange termijn wordt gekeken naar mogelijkheden om schapen in het graslandschap te laten grazen. Uiteraard na de bloei en zaadzetting, zodat er voldoende voedsel is voor de insecten.

Om het natuurbeheer zo goed mogelijk uit te voeren, is het belangrijk dat de natuur jaarlijks wordt gemonitord. Ook hierover zijn afspraken gemaakt. Dat zal worden gedaan door Alex Wieland, die ook de aangelegde tijdelijke natuur van Yara en North Sea Port monitort. Afgesproken is met werkgroep tijdelijke natuur, waar nu ook Shell van deel uitmaakt, om jaarlijks bij elkaar te komen om afspraken te maken m.b.t. het beheer. Hiermee durven we te zeggen dat dit natuurinclusieve zonnepark, ook de komende 25 jaar natuurinclusief zal zijn. Hiermee is het ook een goed voorbeeld voor andere zonneparken in Zeeland.

Tags: