Op 15 maart doet jouw stem ertoe!

Op 15 maart doet jouw stem ertoe!

Op 15 maart 2023 worden de Provinciale staten en waterschapsverkiezingen gehouden. Jouw stem doet ertoe, zeker dan. Want de Provinciale staten en waterschappen gaan over belangrijke onderwerpen die te maken hebben met jouw directe leefomgeving. Onderwerpen die je misschien vanzelfsprekend vindt, maar dat niet (meer) altijd zijn.

27 februari 2023

Post slider 1024x768 - Nber Op 15 maart doet jouw stem ertoe!Sta jij wel eens stil bij vragen als: Hoe schoon is eigenlijk de lucht die ik inadem als ik ‘s morgens de voordeur uitstap? Hoe kan het dat er in een lange droge zomer nog altijd fris drinkwater uit de kraan blijft komen? Woon ik nog wel veilig achter de huidige duinen en dijken nu de zeespiegel steeds verder stijgt? En blijft het landschap waarin ik woon nog wel mooi als dat industriegebied wordt aangelegd? Allemaal vragen die samenhangen met de grote vraagstukken van onder ander de klimaatcrisis, het stikstof- en biodiversiteitsprobleem en van het behoud van landschapskwaliteit, waar ook Provincie Zeeland en de Zeeuwse waterschappen in de komende jaren hard mee aan de slag moeten. 

Wat doet Provincie Zeeland voor jouw leefomgeving?

Provincie Zeeland speelt een belangrijke rol in de bescherming en versterking van het landschap en de natuur. Dat is belangrijk om de omgeving mooi, gezond en veilig te houden voor onszelf, dieren en planten. Een belangrijke opdracht die Provincie Zeeland heeft is om te werken aan een evenwichtige inrichting van Zeeland. Provincie Zeeland maakt beleid dat effect heeft op het beheer van de Zeeuwse natuurgebieden, de bescherming van het Zeeuwse erfgoed en de kwaliteit van onze kustlijn en het buitengebied. We moeten zorgvuldig omgaan met het karakteristieke Zeeuwse landschap, waarin een goede balans is tussen natuur, economische activiteit en recreatie. Het is bijvoorbeeld van belang dat de energietransitie verantwoord wordt ingepast in ons landschap. Dit doet de provincie niet alleen, maar samen met heel veel andere partijen, zoals boeren, gemeenten, natuurbeheerders, waterschappen, recreatieondernemers en maatschappelijke partijen. Ook jouw stem tijdens de verkiezingen draagt daaraan bij.

Wat doe het Waterschap voor Zeeland? 

Waterschap Scheldestromen is verantwoordelijk voor een belangrijk deel van het Zeeuwse landschap. Denk aan het open en waterrijke landschap rond de Deltawateren, de karakteristieke bomen en hagen langs binnenwegen en eeuwen oude dijken, met riet omzoomde waterlopen en bloemrijke bermen. Deze landschapselementen zijn niet alleen aantrekkelijk en functioneel, maar zijn ook het leefgebied van heel veel planten en dieren. Bovendien vormen ze een onmisbare ecologische verbindingszone tussen natuurgebieden, waardoor de biodiversiteit groeit. Door die goed te beheren, helpen waterlopen, bermen en bomen mee om Zeeland biodivers, aantrekkelijk en leefbaar te houden. Waterschappen zijn ook verantwoordelijk voor fris en gezond zoet (drink)water. Met de gevolgen van klimaatverandering wordt dat een steeds grotere opgave. We zullen als samenleving onze waterhuishouding drastisch moeten aanpassen om de negatieve gevolgen van klimaatverandering voor natuur, landbouw én maatschappij te beperken. Dat vergt vooruitziend beleid en doortastende maatregelen, zoals opslag van zoetwater in natte perioden, het aanpassen van het peilbeheer en een strategie om overlast door stevige regenval te voorkomen. De natuur kan daarin een enorme steun en helpende hand bieden. 

Menukaart

ZMf stuurde, samen met Natuurmonumenten, Het Zeeuwse Landschap, Terra Maris én alle lokale natuur- en milieuorganisaties in Zeeland, de politieke fracties eerder al de Natuur en Milieu Menukaart. Daarmee willen we een helpende hand bieden bij het inbouwen van een duurzame en groene basis voor de politieke programma’s. Met deze punten bieden we concrete suggesties op het gebied van de Deltawateren, klimaat en energie, natuur, biodiversiteit, stikstof, landbouw, landschap, recreatie, water en circulaire economie. Ze kunnen de verkiezingsprogramma’s verrijken, zodat we in de komende jaren met elkaar verder kunnen werken aan een groener, aantrekkelijker, gezonder en toekomstbestendig Zeeland. We volgen de programma’s van alle politieke partijen dan ook met belangstelling op deze punten. We houden je daarvan op de hoogte.

Stemmen doet ertoe!

Zeeland staat dus voor belangrijke en grote opgaven. Opgaven waarin de natuur een essentiële rol kan spelen. We hebben haar zelfs hard nodig. Tijdens de provinciale en waterschapsverkiezingen krijgen we de kans om dat signaal te geven. Stemmen doet er dus toe! De keuzes die de komende jaren in Zeeland worden gemaakt, zullen doorslaggevend zijn voor jouw leefomgeving, het landschap én de natuur van Zeeland. 

Verkiezingsdebat

Wil jij goed geïnformeerd worden voor je je stem uitbrengt? Dan kun je jezelf aanmelden om op 13 maart gratis het Grote Natuur- en Klimaat Verkiezingsdebat bij te wonen.

Tags: