Ontdek de vogels van de Zuidwestelijke Delta!

Ontdek de vogels van de Zuidwestelijke Delta!

Als onderdeel van de internationale vogeltrekroute is de Zuidwestelijke Delta van groot belang voor miljoenen vogels. Ieder jaar trekken de vogels tussen hun broed- en leefgebieden in het hoge noorden en hun overwinteringsgebieden in West-Afrika. Vanuit het hoge Noorden en Afrika komen de vogels, op deze route van de Oost-Atlantische flyway, naar de Zuidwestelijke Delta om te broeden, te rusten en om voedsel te zoeken. In de winter verblijven er minimaal 750.000 watervogels en na de broedtijd lopen de aantallen op tot meer dan 1 miljoen vogels. Daarmee is de Zuidwestelijke Delta een cruciaal wetland op de route.

14 juni 2021

De Zuidwestelijke Delta onderscheidt zich van andere kustwetlands door de enorme diversiteit aan biotopen, met estuaria, zeearmen, zoete meren, zoute voordelta en binnendijkse polders. Met dank aan die diversiteit komen er veel verschillende soorten vogels voor die zowel van belang zijn voor Nederlandse als internationale populaties. Denk bijvoorbeeld aan soorten als de aalscholver, fuut, duiker, reiger, lepelaar, zwaan, ganzen, eend, steltloper, meeuw, stern en zelfs enkele soorten roofvogels. De Zuidwestelijke Delta biedt prachtige mogelijkheden om de vogels in hun natuurlijke omgeving te zien. Beleef de natuur van dichtbij, maar houd rekening met de kwetsbare vogels en verstoor de ze niet. Want na een zware trektocht hebben de ze hun rust hard nodig.

‘Rust voor vogels, Ruimte voor mensen in de Zuidwestelijke Delta’

Sinds het voltooien van de Deltawerken zijn de aantallen vogels sterk achteruit gegaan. Daarom werken de natuurorganisaties van de Coalitie Delta Natuurlijk, Provincie Zeeland, Provincie Noord-Brabant en Provincie Zuid-Holland aan gezonde vogelpopulaties in de Zuidwestelijke Delta. Dit doen ze onder andere met het Europese LIFE-IP-project ‘Rust voor vogels, Ruimte voor mensen in de Zuidwestelijke Delta’. Vanuit dat project is ook de vogelherkenningskaart in de Delta mede gefinancierd. Kijk voor meer informatie op de website van Vogelbescherming.

Gratis vogelkaart

Vogels kijken is een leuke bezigheid voor jong en oud. De gratis vogelkaart helpt je op weg om veel voorkomende en opvallende vogelsoorten in de Zuidwestelijke Delta makkelijk te herkennen. Met zeker 15 verschillende vogelkijk locaties in de Zuidwestelijke Delta op de Vogelherkenningskaart is de Delta zeer divers. Ga op zoek naar kustvogels bij de Verdronken Zwarte Polder, spot broedende lepelaars vanaf Neeltje Jans en bekijk hoe de buizerd zijn prooi van de vlakte plukt op de Dintelse Gorzen.

De vogelkaart is gratis op te halen bij de bezoekerscentra en andere (toeristische) locaties verspreid over de Zuidwestelijke Delta. Je kunt de kaart ook hier downloaden.

 

Vogels Zuidwestelijke Delta

Tags: