Onderzoek naar varend ontgassen gestart

Onderzoek naar varend ontgassen gestart

Luchtverontreiniging is slecht voor de kwaliteit van onze leefomgeving en schaadt onze longen. En de lucht in Zeeland rondom scheepvaartroutes, havens en industrieterreinen zijn vanwege hun uitstoot een bedreiging voor de luchtkwaliteit.

12 oktober 2020

In 2018 zijn we samen met Stichting Kanaalzone Gewoon Schoon gestart met acties om de luchtkwaliteit in de Kanaalzone beter meten. Met als uiteindelijk doel de uitstoot van industrie en scheepvaart de komende jaren flink terug te dringen. De gemeenteraad van Terneuzen sprak zich eensgezind uit over de komst van een milieumeetnet. Het duurde even, vanwege onderzoeken door de provincie, maar in augustus 2020 werd bekend dat DCMR Rijnmond van de Provincie opdracht heeft gekregen een eerste milieumeetpunt in Sluiskil te gaan neerzetten voor stof, fijnstof en stikstofdioxide. De meetgegevens worden openbaar.

Onderzoek naar varend ontgassen

Een andere bron van de luchtverontreiniging wordt veroorzaakt door het varend ontgassen. Deze bron van luchtverontreiniging met vaak zeer giftige gassen zal in opdracht van gedeputeerde Dick van de Velde van Provincie Zeeland onderwerp zijn van nader onderzoek. Op 16 september 2020 kondigde Van de Velde aan dat er een onderzoek wordt gestart naar het varend ontgassen. De insteek van het onderzoek is om de dampen uit schepen te hergebruiken in grondstoffen of producten.

Dampen recyclen

Een technologie waarmee de dampen zogezegd worden ‘recycled’ zal worden onderzocht door Martens Cleaning, HZ University of Applied Sciences, Avans Hogeschool en NV Economische Impuls Zeeland. Ze zoeken technische oplossingen om tankers varend te kunnen ontgassen. Het via de lucht ontgassen van tankers is een groot probleem voor met name die delen van Nederland waar veel binnenvaart en scheepvaart plaatsvindt. Zeeland kent heel veel scheepvaart en daarmee is het varend ontgassen zeker voor de Zeeuwse luchtkwaliteit een grote bedreiging. Tot op heden bestaat er nog geen installatie die alle dampen kan verwerken, bestaande installaties zijn voornamelijk gericht op het verbranden van dampen.

Kijkje in de toekomst

Als we een klein stukje de toekomst in kijken: de afgelopen maanden zijn er onder andere door de scheepsdesigners van Wallenius Marine nieuwe ontwerpen voorgesteld die in 2024 voor het eerst in de praktijk gerealiseerd worden. Een nieuw soort Roll-on Roll-off schip dat met nieuwerwetse zeilen zo’n 90% moet gaan besparen ten opzichte van de uitstoot van de huidige schepen die in de vaart zijn. Op het schip is plaats voor zevenduizend auto’s.
Helaas zal het nog veel tijd kosten voordat deze toekomstige schepen alle huidige schepen hebben vervangen. ZMf blijft zich intensief inzetten om met North Sea Port en andere havenbedrijven toe te werken naar een verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de uitstoot van havens en scheepvaart in Zeeland.

 

Foto: www.maritiemnederland.com – Wallenius Marine

Tags: