Nieuw initiatief ‘Boer&Buur met Natuur’ laat zien wat wél mogelijk is

Nieuw initiatief ‘Boer&Buur met Natuur’ laat zien wat wél mogelijk is

De Natuur en Milieufederaties en hun partners starten vandaag het initiatief ‘Boer&Buur met Natuur’. In elke provincie zullen twee samenwerkingen tussen boeren en hun omgeving van de grond komen. De organisaties vergroten hiermee de beweging van boeren die een omslag maken naar natuurinclusieve landbouw.

26 februari 2023

Foto: Agroforestry in de provincie Utrecht (Foto: NMU)

“We brengen boeren en betrokken burgers dichter bij elkaar om duurzame voedselinitiatieven van onderop te realiseren. Wezenlijk natuurherstel en een goed perspectief voor boeren gaan daarin hand in hand”, vertelt Annie van de Pas, netwerkdirecteur van Natuur en Milieufederaties.

Samen in actie

In elke provincie besluiten de deelnemers zelf hoe de samenwerking eruit zal zien om onderling de ervaringen en goede voorbeelden te delen. In totaal worden er 24 coalities gerealiseerd met bijvoorbeeld boeren en buren die samen investeren of samen in actie komen voor hun leefomgeving. Dat zorgt onder meer voor nieuwe vormen van gemeenschapslandbouw en korte keten-projecten. ‘Boer&Buur met Natuur’ stimuleert, met de extra steun van de Nationale Postcode Loterij van 2 miljoen euro, deze groene boeren en actieve buren bij het versnellen van hun plannen en het wegnemen van belemmeringen.

“Alleen samen maken we de transitie naar een voedselsysteem met een positieve impact op milieu, leefomgeving, biodiversiteit en gezondheid. Ik geloof daarom in coalities van denkers, doeners en makers die vandaag werken aan ons voedselsysteem van morgen”, vertelt Geert van der Veer, grondlegger van onder andere Herenboeren, Caring Farmers en Aardpeer.

Toekomstbestendige landbouw

Annie van de Pas: “Veel boeren en burgers zijn al aan de slag of staan te trappelen om te starten. Met dit nieuwe initiatie dragen we actief bij aan oplossingen voor een toekomstbestendige landbouw. Met ‘Boer&Buur met Natuur’ denken we niet in problemen maar laten we zien wat er wél kan”.

Voorbeelden uit de praktijk

De Natuur en Milieufederaties zetten zich al lange tijd in voor het verbinden van boeren en burgers. Deze verbinding versnelt de transitie naar duurzame landbouw en voedsel en heeft al tot verschillende unieke projecten geleid. Bekijk hier enkele voorbeelden:

Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij

De Natuur en Milieufederaties ontvangen jaarlijkse ondersteuning van de Nationale Postcode Loterij. Met de extra schenking van 2 miljoen euro voor ‘Boer&Buur met Natuur’ kunnen wij het verschil maken. De positieve energie in het land en de kracht vanuit onder meer het Groenboerenplan en de samenleving worden zo goed benut.

Bekijk welke goede doelen de Postcode Loterij allemaal steunt.

Tags: