Samen werken aan verbetering van natuur in de Westerschelde met Beeomonitoring

Natuurorganisaties en North Sea Port werken samen aan de verbetering van natuurwaarden van de Westerschelde

De natuurorganisaties Stichting Het Zeeuwse Landschap, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland en ZMf werken samen met North Sea Port aan natuurbehoud en -herstel in en rondom de Westerschelde. Bijen geven alvast zicht op de diversiteit aan plantensoorten.

23 maart 2021

Het gebrek aan ruimte voor specifieke estuariene natuur, die kenmerkend is voor een estuarium als de Westerschelde, heeft niet alleen gevolgen voor de natuur. Dit heeft ook gevolgen voor de mate waarin economische ontwikkeling van de havens mogelijk is. Daarom slaan de organisaties de handen ineen.

Naar een natuurlijke Westerschelde

Het samenwerkingsverband wil bijdragen aan het herstel van de natuurlijke processen in en rond de Westerschelde, die zorgen voor het goed functioneren van het ecologisch systeem. Dit herstel zal de natuurwaarden versterken en het optimaal beheren van bestaande leefgebieden voor de dier- en plantensoorten bevorderen. In 2020 hebben de organisaties een gezamenlijk werkprogramma opgesteld met daarin concrete projecten en kansen voor natuur waarvoor het samenwerkingsverband zich gaat inzetten. Dit werken aan natuurbehoud en -herstel in en rond de Westerschelde is niet alleen aan de organisaties van het samenwerkingsverband, daarvoor is de opgave te groot. Daarom wordt er gezocht naar samenwerking met andere organisaties om de ambities effectief te koppelen aan andere doelstellingen en zo grotere projecten te realiseren.

Meer biodiversiteit met bijen

Foto bijenkasten Beeomonitoring

Een hoge biodiversiteit is belangrijk voor de veerkracht van de natuur. Meer biodiversiteit van planten betekent meer insecten. En insecten zijn een belangrijk onderdeel van een ecosysteem. Laten we met behulp van insecten nu ook kunnen analyseren hoe het ervoor staat met de biodiversiteit in hun leefomgeving! We kunnen dit doen met behulp van bijen. De pollen die de bijen verzamelen worden geanalyseerd en geven een beeld van de samenstelling van de biodiversiteit. Door de pollen ieder kwartaal gedurende een jaar te analyseren krijgen we een beeld van de diversiteit van planten jaarrond en hoe we die diversiteit kunnen verbeteren. Op die manier zorgen we er samen met de bijen voor dat de natuur steeds robuuster wordt.

Handen uit de mouwen

De organisaties steken zelf ook de handen uit de mouwen. In augustus 2020 is begonnen met het project Beeomonitoring. Hiermee wil het samenwerkingsverband meer inzicht krijgen in de stand van de biodiversiteit op haven- en bedrijventerreinen langs de Westerschelde. Beeomonitoring is een methode ontwikkeld door Beeodiversity. Aan de hand van pollen, die door bijen zijn verzameld, ontstaat een beeld van de diversiteit aan plantensoorten. Op basis van de analyses zullen ecologen van de natuurorganisaties, North Sea Port en Beeodiversity een plan maken om de natuurwaarden te versterken en de biodiversiteit te laten groeien. Bijvoorbeeld door terreinen natuurlijker in te richten met andere typen vegetatie of het huidige ecologisch groenbeheer van het havengebied, waaronder het maaibeleid, aan te passen.

Bijen onderzoeken mee!

In het Beeomonitoring onderzoek helpen bijen ons de stand van de biodiversiteit rond de Westerschelde in kaart te brengen.

23 maart 2021

Een eerste stap

Beeomonitoring is een eerste stap in de uitvoering van het werkprogramma. In het komende jaar zal het samenwerkingsverband verder werken aan andere projecten uit het werkprogramma om de natuurwaarden in de Westerschelde te versterken.

Tags: