Natuur en Milieufederaties helpen boeren op weg naar een duurzame landbouw

Natuur en Milieufederaties helpen boeren op weg naar een duurzame landbouw

De Natuur en Milieufederaties lanceren de nieuwe website www.landbouwmetnatuur.nl Hiermee willen we bijdragen aan een gezonde en rendabele landbouw in Nederland en natuur en landschap versterken. Deze website is speciaal voor agrariërs die aan de slag willen met natuurinclusieve landbouw of hier meer kennis over willen opdoen. Natuurinclusieve landbouw is een vorm van duurzame landbouw, waarin de bedrijfsvoering optimaal gebruik maakt van de natuurlijke omgeving.

8 juni 2020

Biodiversiteit neemt de laatste jaren steeds meer af. Het resultaat is een achteruitgang in het aantal insecten en vogels, wilde planten en een gezonde bodem. Het huidige agrarische systeem is een belangrijke oorzaak van biodiversiteitsverlies. Bovendien heeft het een negatieve invloed op de economische positie van de landbouwsector. De omslag naar een natuurinclusieve landbouw speelt een essentiële rol in het herstellen van de biodiversiteit. De aandacht hiervoor in Nederland is daarom groot. Provincies en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben als doel dat alle grondgebonden landbouw in 2030 natuurinclusief is. Het toepassen van natuurinclusieve maatregelen binnen de landbouwsector kan de biodiversiteit herstellen en draagt bij aan een gezonde bodem.

Platform ter inspiratie

Voor boeren die natuurinclusieve maatregelen willen inpassen in de bedrijfsvoering, heeft de Natuur en Milieufederaties de website www.landbouwmetnatuur.nl gelanceerd. Op deze site staan voorbeelden van boeren die natuurinclusieve landbouw in de praktijk toepassen. Daarnaast biedt het maatregelen en aanvullende informatie die boeren helpen zelf aan de slag te gaan. Door kennis te delen en te inspireren willen de Natuur en Milieufederaties de biodiversiteit behouden en vergroten en gezonde landbouw stimuleren. Duurzame landbouw is nodig voor landschap, milieu en natuur en voor een rendabele landbouw op de lange termijn.

Webinar voor boeren

Op donderdag 25 juni van 19.30 tot 21.00 uur organiseert de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland een online Webinar voor boeren die meer kennis op willen doen over natuurinclusieve landbouw. Tijdens deze bijeenkomst laten we onder meer boeren aan het woord die deze landbouwvorm in de praktijk toepassen en bespreken we wat dit voor hun landbouwbedrijf betekent. Klik hier om aan te melden.

Naar een toekomstbestendige landbouw in Zeeland

Ook in Zeeland wordt op dit vlak aan de weg getimmerd. Onlangs ging het project Naar een toekomstbestendige landbouw in Zeeland; van breed naar smal van start.  Het project is een unieke samenwerking tussen landbouworganisaties en natuur- en milieuorganisaties en werkt aan een toekomstbestendige landbouw in Zeeland. Het doel is om een duurzaam en toekomstbestendig samenwerkingsmodel te creëren tussen akkerbouwers onderling en/of tussen akkerbouwers en veehouders in Zeeland, waarbij akkerbouwers en veehouders (weer) meer gaan samenwerken en er winst is voor landbouw én natuur.

Naar een toekomstbestendige landbouw in Zeeland

Tags: