Milieuorganisaties: 5 miljard voor nieuwe kerncentrales is geldverspilling

Milieuorganisaties: 5 miljard voor nieuwe kerncentrales is geldverspilling

Minister Rob Jetten (Klimaat & Energie) zet de planvorming voor twee extra kerncentrales door. De 5 miljard euro die hiervoor is gereserveerd is verspilling van belastinggeld. Dat stellen meerdere milieuorganisaties, waaronder de Natuur en Milieufederaties. Dat geld kan beter gebruikt worden voor een duurzaam alternatief. Energiebesparing, meer zonne- en windenergie en het ontwikkelen van opslagtechnieken moeten centraal staan. Het huidige plan levert niet meer op dan een stapel rapporten waar niets nieuws in staat. Kernenergie duurt te lang, is duur en zadelt ons op met gevaarlijk radioactief afval.

5 juli 2022

Lees de brief van Minister Jetten aan de 2e Kamer

 

Weinig interesse in kernenergie vanuit de markt

Het “verleiden van marktpartijen om te investeren in de bouw en exploitatie van kerncentrales” kan op 5 miljard uit het Klimaatfonds rekenen. Een enorm bedrag waarbij nog steeds onzeker is of de kerncentrales er ooit gaan komen. “Nadat het geld is uitgegeven is er nog geen schop de grond in gegaan,’ zegt woordvoerder Gerard Brinkman van WISE. De bouw en exploitatie van de kerncentrales moet door particuliere investeerders worden verzorgd. Vanuit de markt is echter weinig interesse in kernenergie. “We zitten middenin een energiecrisis, mensen kunnen hun rekening niet betalen en toch weigert dit kabinet de potentie van met name energiebesparing en het ontwikkelen van opslagtechnieken zoals batterijen of waterstof serieus te nemen. Ze kiest liever voor de ouderwetse technologie van kolen- en kerncentrales.”

Vertraging energietransitie

De milieuorganisaties waarschuwen dat de energietransitie door inzet op kernenergie vertraging op kan lopen. Het duurt zeker 15 jaar voordat de vergunningverlening en bouw van een kerncentrale zijn afgerond. Zolang kan de klimaatcrisis niet wachten. De milieuorganisaties roepen het kabinet daarom op de planvorming voor kerncentrales te staken en de gereserveerde 5 miljard te gebruiken voor het aanpakken van energiearmoede bij burgers en het ontwikkelen van een duurzaam elektriciteitssysteem.

Gerard Brinkman van WISE: “Het kabinet heeft een zorgplicht voor de toekomst. Er is geen tijd te verliezen, er moeten nu keuzes gemaakt worden over de industrie en economie die we in Nederland willen. Dit geflirt met kernenergie zorgt alleen maar voor vertraging. Een keuze voor een duurzaam, innovatief energiesysteem maakt de discussie over kernenergie overbodig.”

Kleine kerncentrales: de SMR’s

Minister Jetten legt in zijn brief een grote nadruk op het ontwikkelen van kleine kernreactoren, de zogenaamde Small Modular Reactors, ofwel SMR’s. Bedrijven beloven al jarenlang grote doorbraken op het gebied van de bouw, maar deze beloftes zijn nooit uitgekomen. De nadelen van SMR zijn hetzelfde als bij grote reactoren, namelijk het ontstaan van kernafval, de risico’s, de hoge kosten en het feit dat ook deze kleine reactoren veel te laat zullen komen. Daar komt nog bij dat ze dankzij hun geringe grootte vrijwel niet bij zullen dragen de stroomvoorziening.

Kernafval

Een wezenlijk nadeel van kernenergie is dat het ons opzadelt met radioactief kernafval, dat duizenden jaren veilig moet worden opgeborgen. Zonder concreet plan en locatie voor eindberging van dit kernafval, is het volgens de milieuorganisaties onzinnig en onverantwoord om te praten over nieuwe kerncentrales.

Brinkman: “Op deze manier zitten de komende generaties straks met de gebakken peren. Want er is geen plan en geen geld gereserveerd om het probleem met het kernafval op lange termijn op te lossen.”

Diversifieer in de hernieuwbare energieopwekking

We moeten blijven werken aan de ontwikkeling van hernieuwbare energieopwekking, ook in Zeeland. Belangrijk daarbij; diversifieer, maak gebruik van de bestaande technieken en benut optimaal nieuwe, innovatieve technologie om de unieke mogelijkheden van Zeeland voor energieopwekking verder te benutten. In de afgelopen jaren zijn vele initiatieven op het gebied van energie uit water verkend en ontwikkeld. Een volgende stap richting realisatie is nodig! Tezamen met de verdere doorontwikkeling van zonne-energie is nog een hele slag te slaan richting verduurzaming van de energieproductie. Daarvoor is echter wel nodig dat de overheid keuzes durft te maken en durft te investeren. Ruimte creëren voor pilots, faciliteren van de verdere ontwikkeling en duurzame uitrol.

Tags: