Meet up ‘Circulaire samenleving’

Meet up 'Circulaire samenleving'

In de week van de circulaire economie gaan we in gesprek over de circulaire samenleving en hoe we dit principe toe kunnen passen in onze dagelijkse praktijk. Daarnaast vindt de prijsuitreiking plaats van het Kringlogo 2024 voor het beste circulaire burgerinitiatief in Zeeland.

4 maart 2024

Kringlogo-prijs 2024

Circulaire projecten die door burgers of bewoners worden opgezet zijn ontzettend belangrijk en op andere waarden gericht dan alleen opbrengst in geld. Het gaat om het slimmer kiezen, langer gebruiken, beter doorgeven of nuttiger weggooien van producten. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor het delen en repareren van spullen. Of ervoor zorgen dat voedsel in een lokale, gesloten kringloop komt, het recyclen van artikelen en voorkomen dat ze afgedankt worden.

Burgers zijn erg goed in het creëren van inspirerende ideeën en kunnen elkaar helpen om ook aan de slag te gaan. ZMf reikt daarom voor de derde keer de Kringlogo-prijs uit. Deze prijs is een initiatief van de gezamenlijke Natuur- en Milieufederaties. De winnaar wint hiermee een jaar lang het gebruik van het digitale Kringlogo, een kleine financiële bijdrage en regionale en landelijke publiciteit.

In gesprek met …

Na de prijsuitreiking gaan we aan de hand van beelden en korte filmpjes in gesprek met een aantal mensen die zeer actief zijn in de praktijk. Samen met Jan Baaijens (basisschool Don Bosco), Anne Priem (Puur van Anne), Harmen Verbeek (De Woongaard) en Marie de Visser (student) willen we weten hoe we tot een circulaire samenleving kunnen komen en wat daarvoor nodig is. Hoe kunnen we anders omgaan met spullen, apparaten en materialen? Gaan we massaal repareren en hergebruiken en hoe ziet dat er dan uit?

Wil je ook meepraten? Kom langs bij deze Meet Up. Je bent van harte welkom!

Programma

Dinsdag 12 maart 2024, 19.30 tot 21.00 uur, Het Plein, ZB Middelburg

  • 19.00 uur        Inloop met koffie/thee
  • 19.30 uur        Welkom
  • 19.45 uur        Prijsuitreiking Kringlogo
  • 20.00 uur        In gesprek met …
  • 21.00 uur        Afsluiting

Meld je aan via: Meet Up ‘Circulaire samenleving’ | dinsdag 12 maart 2024 | ZB Bibliotheek van Zeeland

 

Tags: