Koninklijke onderscheiding voor oud-bestuursvoorzitter ZMf Jan van Seters

Koninklijke onderscheiding voor oud-bestuursvoorzitter ZMf Jan van Seters

Het bestuur van ZMf heeft oud ZMf voorzitter Jan van Seters voorgedragen voor een Koninklijke onderscheiding. Dit verzoek werd tot onze grote vreugde gehonoreerd. Dit jaar wordt de uitreiking van de onderscheiding door de maatregelen rondom het Coronavirus telefonisch gedaan. Op vrijdag 24 april werd Jan van Seters gebeld door burgemeester Lonink van Terneuzen met het mooie nieuws.

24 april 2020

Jan van Seters was tien jaar lang (2006-2016) lang voorzitter van het bestuur van ZMf. Hij bezocht samen met de toenmalige directeur van ZMf diverse bestuurlijke overleggen. Jan was heel nauw betrokken bij de federatie en trad op als sparringpartner voor de directie van ZMf.

Steun in zwaar weer

In de laatste jaren van zijn zittingsperiode verkeerde ZMf in relatief zwaar weer. Jan heeft in die periode een cruciale rol gespeeld voor ZMf door vaak representatieve taken van de directeur over te nemen bij diens afwezigheid. Jan heeft in die tijd ook bij diverse vergaderingen van Provinciale Staten ingesproken en is voor de federatie, en daarmee voor de natuur in Zeeland, opgekomen. Dit deed hij soms zelfs door bijna letterlijk op de barricaden te staan.

Zeer erkentelijk

Het huidige bestuur en het team van ZMf is Jan van Seters zeer erkentelijk voor zijn standvastigheid en vertrouwen in de federatie tijdens zijn voorzitterschap. We zijn er trots op dat hij nu hiervoor de erkenning krijgt die hij verdient met een Koninklijke onderscheiding.

Namens het team van ZMf nogmaals van harte gefeliciteerd, Jan!