Klimaatcrisis-index: klimaatplannen bedrijven blijven in gebreke

Klimaatcrisis-index: klimaatplannen bedrijven blijven in gebreke

We zijn op weg naar een duurzame samenleving die alles biedt wat de huidige generaties nodig hebben om te leven én die ervoor zorgt dat toekomstige generaties ook in hun behoeften kunnen voorzien. Dus niet wie dan leeft die dan zorgt, maar wie nu leeft, zorgt ook voor later. 

5 juli 2022

De tijd van vrijblijvendheid is voorbij. De samenleving verlangt steeds meer actie vanuit grote vervuilers en belangrijke systeemspelers, want ook zij hebben hierin een verantwoordelijkheid. Vanuit de politiek streeft de coalitie expliciet de klimaatdoelstelling na van maximaal 1,5 graad opwarming van de aarde.  

Klimaatplannen in lijn met reductie doelstellingen

De klimaatplannen in de Zeeuwse industrie zouden dan ook in lijn moeten zijn met het pad naar reductie dat hoort bij de 1,5 graad doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs, vindt ZMf. Dat betekent dat in de klimaatplannen concreet moet staan hoe bedrijven 45% CO2 -reductie realiseren voor 2030. Ze leveren een aanzienlijke bijdrage aan het klimaatprobleem en kunnen daarom ook een wezenlijke bedrage leveren aan de oplossing ervan. 

Onderzoek Milieudefensie

Milieudefensie vroeg de 29 grootste vervuilers van Nederland naar hun klimaatplannen. Uit onafhankelijk onderzoek dat werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau New Climate Institute kwam naar voren dat het merendeel van de klimaatplannen bij de bedrijven niet voldoet. Dat is ook terug te vinden in de Klimaatcrisis-index die vandaag gepresenteerd werd. Gemiddeld komen de 29 bedrijven niet verder dan 19% CO2-reductie voor 2030. Het onderzoek toont bovendien aan dat de plannen onvoldoende transparant zijn over de absolute uitstoot en dat het beeld dat ze van de totale uitstoot geven niet compleet is.  

Naar de Klimaat-index

 

“We zijn gewend vooral te nemen van de aarde. Neem de Westerschelde. We bouwen erin, we verdiepen, we lozen, we vervuilen en dat alles voor onze economische groei. Maar daardoor is de staat van de Westerschelde nu zo zorgwekkend dat we in haar moeten investeren. Haar gezondheid is onze gezondheid.”

Ira von Harras - directeur ZMf

5 juli 2022

Zorgen om leefomgeving

ZMf is blij met de actie van Milieudefensie. Die onderschrijft de grote zorgen die ZMf heeft over de gevolgen van de uitstoot van bedrijven op onze leefomgeving. Het onderzoek laat zien dat industrie binnen een korte tijd nog een grote inspanning zal moeten leveren om hun CO2-uitstoot terug te dringen. ZMf vraagt zich bovendien sterk af in hoeverre er vanuit de maatschappij nog (financieel) geïnvesteerd zou moeten worden in die bedrijven als zij zich niet aantoonbaar hard inzetten om de vereiste doelen voor reductie te halen. ZMf benadrukt dat de miljarden euro’s die klaarliggen om het klimaatprobleem tegen te gaan, rechtvaardig besteed zouden moeten. Besteedt ze niet aan bedrijven die op fossiele brandstoffen en grondstoffen blijven draaien en investeer niet alleen in nieuwe technologische ontwikkelingen die de energietransitie slechts deels belichten. Kies voor een fundamenteel juiste transitie waarin oog is voor de gezondheid van het hele ecosysteem. Zet in op ontwikkelingen die onze leefomgeving in Zeeland ook op de lange termijn gezond houden, met schone lucht, water en bodem en voor een circulaire economie. Laten we daarover met elkaar praten en werken aan concrete oplossingen. 

Tags: