Kick-off Innovatiehub Circulaire Economie

25 juni 2019

Kick-off Innovatiehub Circulaire Economie

Op 9 juli vindt de kick-off plaats van de nieuwe Innovatiehub Circulaire Economie. Onze samenleving staat voor een reusachtige taak: in no-time integraal verduurzamen om de nadelige effecten van de klimaatverandering die op ons afstevenen te keren. Daar zijn stevige stappen voor nodig in alle facetten van onze maatschappij, zo ook op het gebied van circulaire economie.

Tijdens de werkconferentie van de Zuidwesterlijke Delta is het idee ontstaan om een innovatiehub rondom circulaire economie op te zetten. Het moet een broedplaats worden waar innovatieve concepten op het gebied van circulaire economie en duurzaamheid verder worden gebracht in de ontwikkeling naar een marktwaardig product.

Stevige stappen zetten

ZMf ziet het belang van het aanjagen van initiatieven waarmee er concrete stevige stappen kunnen worden gezet richting verduurzaming. Daarom komt zij in samenwerking met de Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat en het Groene Brein met het energieke nieuwe project Innovatiehub Circulaire Economie.

Verbinder en versneller

De Innovatiehub Circulaire Economie zal dienen als verbinder en versneller in concrete circulaire oplossingen voor complexe vraagstukken die zich in de regio voordoen. Deze vraagstukken, maar ook concepten en ideeën kunnen ingediend worden in een virtueel portaal. Daar worden ze door een kernteam beoordeeld op haalbaarheid, innovatie en relevantie. De gekozen voorstellen zullen vervolgens ingebracht worden in een innovatiehub bijeenkomst. Naast het kernteam zullen er per gekozen onderwerp diverse experts worden uitgenodigd die kennis hebben van de specifieke casus die voor die dag op de agenda staat.

Door samen met diverse experts ons te buigen over een ingestuurd circulair vraagstuk zullen we sneller tot concrete, toepasbare oplossingen en innovaties komen. Samen ben je immers sterker.

Kick-off

De kick-off van de Innovatiehub Circulaire Economie vindt plaats op 9 juli in het provinciehuis in Middelburg. Deze zal zich vormen rondom een vraagstuk vanuit Waterschap Scheldestromen. Zij is in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma op zoek is naar nieuwe ideeën op het gebied van circulaire economie en duurzaamheid voor het dijkverstevigingsproject in Hansweert.

Tags: