Inspraakreactie op bestemmingsplan Camping De Paardekreek

Inspraakreactie ZMf bestemmingsplan Camping De Paardekreek

Al langere tijd zit ZMf, samen met Natuurmonumenten, rond de tafel met initiatiefnemer Brinkman over zijn nieuwe bestemmingsplan voor Camping De Paardekreek. Dit plan omvat de bouw van waterwoningen op het water in het Veerse Meer. Hoewel de gesprekken open en respectvol verlopen heeft ZMf een fundamenteel meningsverschil met de initiatiefnemer, namelijk dat bouwen aan én óp het Veerse Meer geen goed idee is en niet in lijn ligt met de Kustvisie.

18 september 2020

Waterwoningen aan pieren

Camping De Paardekreek haar haar terrein uitbreiden met twee pieren die haaks op de oever van het Veerse Meer staan, daar waar het meer het smalts is. Aan deze pieren zouden 26 waterwoningen moeten komen die samen 4,5 meter boven het water uitsteken, daar waar de norm 0 meter is. Je snapt wel, dat zou een grote negatieve ingreep zijn in de weidsheid en open karakter van het landschap rond en op het water en een verstoring van de natuur op en in het water. ZMf vindt dat een dergelijk ‘zware’ ingreep alleen gerechtvaardigd zou zijn als er een groot maatschappelijk belang mee gemoeid is. Dat is hier niet het geval. Het gaat hier alleen om de belangen van één ondernemer en niet om het breder belang van een groot aantal andere gebruikers en genieters van het Veerse Meer.

Verbeterslag; oké, maar juíst niet ten koste van landschap en natuur

ZMf is niet tegen een kwaliteitsverbeterslag bij de al bestaande recreatieondernemers aan de Zeeuwse wateren. Die verbeterslag moet dan wel een echte verbetering zijn en een meerwaarde geven voor het landschap. Dit hebben we in Zeeland met elkaar afgesproken in de Zeeuwse Kustvisie. Daarin staat niet voor niets het volgende:

“Beperkte uitbreiding van de oppervlakte is mogelijk indien het nieuw uit te breiden terrein integraal onderdeel uitmaakt van een landschap en de dichtheid en omvang van de bebouwing passend is in het betreffende landschap.”

Waterwoningen op palen van 4,5 meter hoog stroken niet met de breed gedragen wens in Zeeland om het Veerse Meer open en natuurlijk te houden. Dat betekent dat we geen grootschalige bebouwing aan de oevers willen, maar ook niet op het water! Concessies daarin doen, leidt tot verlies van hele waardevolle eigenschappen zoals weidsheid, donkerte, verre zichtlijnen en ongereptheid. En die krijg je nooit meer terug. Bovendien schuilt in plannen als dat van Camping De Paardekreek het gevaar van het schapen van een precedent voor andere projectontwikkelaars aan de Deltawateren. En waar houdt het dan op?

Inspraak

We trekken stevig aan de bel over dit specifieke plan en daarmee over een mogelijk groeiende trend onder projectontwikkelaars om plannen te maken om niet alleen rond onze Zeeuwse wateren te bouwen, maar er ook óp. Daarom stuurde ZMf, ook namens Natuurmonumenten en Vogelbescherming, een reactie in als inspraak bij Gemeente Noord-Beveland op het bestemmingsplan voor Camping De Paardekreek. Met als dringende oproep: Sta bouwen aan én óp het water niet toe!

Veerse Meer Visie is noodzaak

Het blijkt maar weer: een Veerse Meer Visie is noodzaak. ZMf werkt heel hard aan het aanjagen van dat proces. We vinden dat de visie heel snel moet worden afgerond, liefst vandaag nog. Een aantal bouwprojecten zijn namelijk al afgerond, een aantal zijn gestart of staan in de steigers. Maar nog altijd is er geen definitieve Veerse Meer Visie. Dat klopt niet…

Tags: