Industrie moet verantwoordelijkheid nemen in reductie CO₂-uitstoot

Industrie moet verantwoordelijkheid nemen in reductie CO₂-uitstoot

ZMf is blij met de uitspraak van de rechter in de zaak van Milieudefensie tegen Shell. Deze onderstreept de noodzaak dat de industrie haar verantwoordelijkheid moet nemen in de reductie van CO₂. Dat geldt ook voor de grote industriële bedrijven in Zeeland, vindt ZMf.

1 juni 2021

Stevig signaal en stok achter de deur

De houding van Shell in de rechtszaak is exemplarisch voor veel industriële bedrijven. Ze stellen zich vaak ontwijkend of ontkennend op en wachten tot de politiek voor hen de paden vereffent. ‘Maar met een vinger naar de overheid wijzen om het voortouw te nemen is geen optie’, zegt Ira von Harras van ZMf. De ‘grote jongens’ moeten echt zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Natuurlijk kost de omschakeling naar een schonere bedrijfsvoering tijd, maar die tijd dringt. Daarom moet het niet langer alleen bij plannen blijven. We moeten nu ook echt uit cijfers gaan zien dat er stappen gezet worden die effect hebben. De uitspraak van de rechter over Shell is een stevig signaal richting de industrie en een extra stok achter de deur om uitstootcijfers drastisch omlaag te brengen. ZMf vertrouwt erop dat de Zeeuwse industrie dit signaal ter harte neemt.

Constructieve samenwerking

Milieudefensie heeft met de rechtszaak tegen Shell een enorme bijdrage geleverd aan de sprong voorwaarts, naar een duurzame economie en een klimaat neutrale samenleving. ZMf zit aan de gesprekstafel met de haven en industrie in Zeeland én de uitspraak helpt ons enorm bij het bepleiten van de noodzaak tot een radicale verduurzaming. We zullen kritisch zijn en de vinger op de pijnlijke plek blijven leggen. Er zijn grote ambities bij de Zeeuwse bedrijven, maar het moet nu van woorden naar daden; en snel ook.

Afspraken over een duurzame bedrijfsvoering

ZMf werkt, samen met PORTIZ, de Zeeuwse vereniging van industriële, logistieke -en havenbedrijven, North Sea Port en de Provincie Zeeland aan een vernieuwde ambitie 2030. Hierin moeten hele heldere afspraken staan om de CO₂-reductie doelstellingen voor 2030 te halen. Bedrijven als Dow Benelux, Yara en Zeeland Refinery die allemaal in het convenant zitten zeggen nu toe actief toe te werken naar een schonere bedrijfsvoering, onder andere door middel van de aanpak van bestaande installaties, de overstap op groene waterstof en CCS. ZMf kijkt daar steeds kritisch in mee en monitort. Ze roept op tot radicale hervorming van de branche en om als industrie verantwoordelijkheid te nemen, dus niet alleen te kijken naar het plaatje van financiële groei, maar ook duurzame en circulaire doelstellingen te bepalen. Er zijn grote ambities bij de Zeeuwse bedrijven, maar nogmaals, het moet nu van woorden naar daden en snel ook! De uitspraak van de rechter in de zaak van Milieudefensie tegen Shell is een heel belangrijke stap in het tegengaan van klimaatontwrichting!

Tags: