Grootste klimaatdemonstratie ooit op 6 november 2021

Grootste klimaatdemonstratie ooit op 6 november 2021

Op 6 november 2021 organiseert de Klimaatcrisis Coalitie naar verwachting de grootste klimaatdemonstratie in Nederland ooit en roept het kabinet op om ambitieuze, eerlijke klimaatplannen te maken voor een leefbare toekomst.

19 oktober 2021

De demonstratie vindt plaats tijdens de COP26 in Glasgow, de VN-klimaattop waar landen samenkomen om te praten over het tegengaan van klimaatverandering. De gevolgen van klimaatontwrichting zijn wereldwijd voelbaar: overstromingen, bosbranden en hongersnoden teisteren de wereld en worden extremer. Ook in andere landen, waaronder in Glasgow zelf, vinden demonstraties plaats om regeringen op te roepen tot meer actie.