Geen extra woningen op landgoed De Pluimpot in Sint-Maartensdijk

Geen extra woningen op landgoed De Pluimpot in Sint-Maartensdijk

Begin 2019 stuurde ZMf een brief naar Gemeente Tholen tegen de plannen voor uitbreiding van woningen op landgoed De Pluimpot in Sint-Maartensdijk. Het zou gaan om de bouw van 20 woningen op het terrein. Door de bouw zou veel nieuwe natuur verloren gaan en dit zou leiden tot verdere verstening van het gebied. De provincie heeft inmiddels besloten dat de bouw van de 20 woningen niet doorgaat, omdat ze ernaar streeft zorgvuldig om te gaan met de open ruimte en ze verstening wil tegengaan.

9 juni 2020

Primair doel van landgoederenontwikkeling

Het plan voor landgoed De Pluimpot omvatte 15 jaar geleden de aanleg van natuur en de bouw van een aantal villa’s. Gemeente Tholen wilde het landgoed verder ontwikkelen door er 20 woningen te laten bouwen verspreid over het gebied. Volgens ZMf is dit niet in lijn met het primaire doel van landgoederenontwikkeling, namelijk natuur- en landschapsontwikkeling door de particuliere sector.

Woonfunctie ten koste van natuur en landschap

Een woning met alle samenhangende activiteiten en bebouwing, zoals wegen, maken het lastig om natuur- en landschapsfuncties te behouden en tot hun recht te laten komen. Met de 20 woningen zou dus veel natuur verloren gaan, zoals het bos dat zich daar al 13 jaar ontwikkelt en een leef- en rustgebied is geworden voor dieren, zoals reeën en vogels. Met de bebouwing zou de natuur er versnipperd worden en de rust die er nu heerst grotendeels verloren gaan.

Provincie kiest verstandig

Onlangs besloot Provincie Zeeland dat de uitbreidingsplannen van Gemeente Tholen voor landgoed Pluimpot niet door mogen gaan. Een terechte en verstandige keuze vindt ZMf. Te meer omdat gebieden die planologisch een natuurbestemming hebben nooit een bestemmingswijziging voor woningen krijgen.

Tags: