De Natuur en Milieufederaties presenteren: De Constructieve Zonneladder

18 januari 2019

De Natuur en Milieufederaties presenteren: De Constructieve Zonneladder

Op steeds meer locaties in Nederland zien ontwikkelaars kansen om met zonneparken aan de slag te gaan. Sterker nog: sommige gemeenten worden overspoeld met vergunningaanvragen. De zoninitiatieven variëren flink in omvang, type locatie en ook de betrokkenheid van omwonenden wisselt nogal bij de initiatieven. Hoe dan ook: de energietransitie is in gang gezet. Er gaat veel meer zonne-energie geoogst worden en dat is een positieve ontwikkeling. Maar de Natuur en Milieufederaties pleiten hierbij wel voor een zorgvuldige inpassing met aandacht voor de natuur en omgeving. Om overheden te helpen die inpassing in goede banen te leiden, ontwikkelden we het stappenplan ‘De constructieve zonneladder’.

Breed gedragen

Met ‘De constructieve zonneladder’ kunnen gemeenten en regio’s in vijf stappen zelf helder en realistisch beleid uitwerken voor een goede inpassing van zonne-energie. We laten zien hoe een voorkeursladder opgesteld kan worden en hoe je met een routekaart toeziet op de beoogde toename van het aandeel zonne-energie in een gebied. Ook doen we vanuit onze eigen ervaringen een aantal procesaanbevelingen die de kans vergroten op een breed gedragen zonneladder als resultaat.

Levendige discussie

Nieuwe zonprojecten in onze omgeving roepen vragen op: zijn er geen betere locaties en gaan de zonneparken niet teveel ten koste van natuur, landschap, landbouw of recreatie? Het gevolg is een levendige landelijke discussie over de ruimtelijke inpassing van zonne-energie. Neem bijvoorbeeld de aangenomen motie in de Tweede Kamer op 27 september 2018, waarin kamerlid Dik-Faber pleit voor een nationaal afwegingskader dat voorschrijft welke kwetsbare locaties pas later aan bod mogen komen.

Zorgvuldig ruimtegebruik

De Natuur en Milieufederaties zijn voorstander van zorgvuldig ruimtegebruik en roepen gemeenten en regio’s op om steviger te sturen op locatiekeuze en randvoorwaarden bij zoninitiatieven. Maar we vinden het óók van belang dat de lokale gemeenschap kan meepraten over zo’n beleidskader en dat de energietransitie op alle fronten tegelijk versnelt. We moeten dus ook nu al op gevoelige ontwikkellocaties aan de slag, mits dat verantwoord kan en in balans is met andere ontwikkelingen.

Jouw eigen zonneladder

Advies of begeleiding nodig bij de uitwerking van je eigen constructieve zonneladder? De ZMf helpt je graag!

Tags:

Vragen of tips?