Bomen zijn een symbool van verbinding

Bomen zijn een symbool van verbinding

Bomen zijn een symbool van verbinding. Met het planten van een boom of het aangaan van een verbinding met een al gewortelde boom zeg je eigenlijk dat je je verbonden voelt met alles dat leeft. Met die symboliek in het achterhoofd heeft ZMf inmiddels een traditie opgebouwd om voor vertrekkende bestuursleden een mooie boom te planten.

25 januari 2021

In samenspraak

De boom wordt in samenspraak met het betreffende bestuurslid geplant op een plek die deze persoon aanspreekt. Vaak is dat in of net buiten zijn of haar woonplaats. Bij het planten betrekken we ook onze collega’s van Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Zij zijn deskundig als het gaat om welke soort boom waar goed tot zijn recht kan komen. En ook belangrijk: na het planten nemen zij de zorg voor de boom op zich. Zodat die optimaal kan groeien.

Bomen voor Inez Flameling en Teus Baars

Op 24 december werden er twee bomen geplant voor de vertrekkende bestuursleden Teus Baars en Inez Flameling. Beide bestuursleden hebben zich de afgelopen jaren ingezet voor ZMf. Ieder met zijn of haar eigen deskundigheid. Teus heeft als penningmeester ZMf door zware financiële tijden geloodst en eraan bijgedragen dat ZMf weer financieel gezond is. Inez heeft met haar inhoudelijke deskundigheid en haar niet-aflatende enthousiasme altijd gezorgd voor verbinding met het onderwijs en met de politiek. We zijn dankbaar voor hun inbreng en trots op wat we samen hebben bereikt. Met de bomen blijven we én verbonden én maken we Zeeland nog een beetje mooier.

Tags: